https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Guy Vloebergh aangesteld als intendant voor Ventilusproject

Minister Zuhal Demir wil met de aanstelling van een intendant de hoogspanning van het Ventilus-project wegnemen.© Getty
Minister Zuhal Demir wil met de aanstelling van een intendant de hoogspanning van het Ventilus-project wegnemen.© Getty
Tim Vansteelandt
Tim Vansteelandt Chef Nieuws

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft Guy Vloebergh aangesteld als intendant voor het Ventilusproject. Vloebergh moet als neutraal figuur in overleg gaan met alle betrokkenen rond het project.

Ventilus is een hoogspanningsverbinding van 82 kilometer die de energie van windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen. Die elektriciteit zou in Brugge of Oostende aan zee komen en via hoofdzakelijk bovengrondse lijnen tot in het hoogspanningsstation van Avelgem getransporteerd worden.

Het project kreeg de voorbije maanden stevige tegenwind in West-Vlaanderen. Onder meer burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde stelden zich eerder al samen negatief op tegenover de voorlopige plannen van Elia. Minister Zuhal Demir (N-VA) besliste dan ook een intendant aan te stellen om de hoogspanning van het dossier te halen.

Neutraal figuur

De minister vond die nu in de persoon van Guy Vloebergh, een man met 35 jaar ervaring in stedenbouw en ruimtelijke ordening. Vorig jaar was hij ook al even begeleider van de werkgroepen met verschillende betrokken stakeholders rond de technologie voor het project.

Vloebergh moet als neutraal figuur in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid in overleg gaan met alle betrokkenen rond het project. Hij moet ook heldere antwoorden formuleren op alle vragen van lokale besturen en betrokken burgers.

Guy Vloebergh© UAntwerpen
Guy Vloebergh© UAntwerpen

De intendant opereert onafhankelijk en krijgt van de Vlaamse regering het mandaat om tijdens een – verlengbare – aanstelling van 6 maanden het Ventilus-project terug op de rails te krijgen en te bemiddelen tot een voorkeurstracé. De intendant staat in voortdurende dialoog met de bevoegde minister Zuhal Demir.

“Een versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is belangrijk, net als hernieuwbare energie dat is”, zegt de minister. “Maar dat wil niet zeggen dat er voorbijgegaan moet worden aan de, vaak terechte, bekommernissen van omwonenden en lokale besturen. Alleen door open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan kan het vooropgestelde project stappen vooruit zetten.”

Voka tevreden

Voka – Kamer van Koophandel van West-Vlaanderen laat weten tevreden te zijn met de aanstelling van de intendant. “Het werd hoog tijd, want het dossier ligt nu al bijna een jaar volledig stil. Het Ventilus-project moet het elektriciteitsnet in (West-)Vlaanderen versterken en futureproof maken. Het is van essentieel belang voor de realisatie van onze klimaatdoelstellingen en -ambities”, zegt gedelegeerd bestuurder Bert Mons.

“We hopen dat er na deze nieuwe informatie- en inspraakronde en de vergelijking tussen alle alternatieven, een bepaald tracé kan gekozen worden in het GRUP (Gewestelijk Uitvoeringsplan)”, aldus nog Bert Mons. “Hoe vlugger men hieromtrent tot een consensus kan komen, hoe beter. Zolang er veel alternatieven op de tekentafel blijven liggen, blijven er bij veel mensen vragen bestaan. Bij een trajectkeuze wordt die impact beperkt tot zijn ware proporties en kan er meteen al worden nagedacht en onderhandeld over milderende en compenserende maatregelen.”

Voka West-Vlaanderen benadrukt dat het Ventilus-project niet enkel voor de aansluiting van energie vanop zee van belang is. “Door de uitbouw van de Ventilus-lijn zal de regio over de nodige netcapaciteit beschikken om aan het groeiende elektriciteitsverbruik te voldoen en zo de economische ontplooiing van de bestaande en nieuwe West-Vlaamse bedrijven te faciliteren”, besluit Bert Mons.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten