Grote onderdelen voor windturbine d’Arta geleverd: windmolen van 120 meter hoog gaat dit najaar in gebruik

© Aspiravi
Philippe Verhaest

De grote onderdelen voor de windturbine op de terreinen van het diepvriesgroentenbedrijf d’Arta zijn geleverd. De komende weken werkt Aspiravi met man en macht aan de opbouw van de windmolen. Die krijgt een ashoogte van 120 meter en zal dit najaar operationeel zijn. De turbine is goed voor een vermeden CO2-uitstoot van liefst 3.700 ton per jaar.

De funderingswerken werden in mei en juni uitgevoerd, nu volgt de eigenlijke opbouw. Vijf stalen torendelen met elk een hogte tussen 13 en 34 meter, drie wieken met een lengte van 57 meter, een gondel (machinekamer, red.) en de hub (het deel dat de wieken met de gondel verbindt, red) en de tandwielkast worden nu met elkaar verbonden.

Voor de bouw is een speciale kraan nodig. Die heeft een gieklengte van 141 meter en kan de erg zware onderdelen hijsen. Als de weeromstandigheden meezitten, wordt de turbine nog deze maand volledig opgetrokken en kan de installatie dit najaar in gebruik genomen worden.

Omwonenden genieten mee

De bouw van de windturbine past onder andere in het klimaatbeleidsplan van de provincie West-Vlaanderen. Die wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie zijn. Ook binnen het het Klimaatplan 2030 van de gemeente Ardooie past de inplanting van deze windmolen, valt te horen. “Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland”, stelt Ann Schaubrouck van Aspiravi.”

© Aspiravi

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi en zo meegenieten van de opbrengsten. “Aspiravi Samen cv zal de buurtbewoners in Ardooie bij opstart van de exploitatie van de windturbine actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.”

Goed doel steunen

De coöperatie telt vandaag bijna 3.700 coöperanten, die samen meer dan 9,8 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Dit jaar werd een divident van drie procent uitgekeerd. Deelbewijzen kosten 125 euro per stuk, met een maximum van 26 per persoon.”

Coöperanten die minstens vier aandelen hebben, kunnen lokaal geproduceerde groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. “Zo steun je ook een sociaal doel: per verbruikte megawattuur wordt door Aspiravi Energy een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.”

© Aspiravi

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.