Gemeenteraad Pittem buigt zich over omstreden Ventilusdossier: “Hoogspanningspost wordt vernieuwd”

Of de hoogspanningsverbinding langs Pittem komt is nog koffiedik kijken, maar de bestaande post zal sowieso vernieuwd worden. (foto Jan)
Redactie KW

Tijdens de voorbije gemeenteraad vroeg oppositiepartij NieuwPittemEgem naar het standpunt van de gemeente inzake het Ventilusdossier. De raad keurde ook de samenwerking goed tussen de gemeente en Ferm Kinderopvang voor de voor- en naschoolse opvang.

Het Ventilusdossier rond de door netwerkbeheerder Elia geplande hoogspanningsverbinding tussen de Noordzee en Avelgem haalde reed meermaals de media en maakte nu ook zijn opwachting op de Pittemse gemeenteraad. Oppositieraadslid Renzo Callant (NieuwPittemEgem) uitte zijn bezorgdheid hieromtrent.

Risico gezondheid

“Uit onderzoek is gebleken dat de met de hoogspanningsverbinding gepaard gaande straling een risico voor de volksgezondheid inhoudt. Eén van de mogelijke alternatieven is dat deze verbinding over het Pittemse grondgebied zou lopen, meer bepaald door het verzwaren van de reeds aanwezige lijnen. Wij maken ons zorgen hierover, vragen ons af of er overleg was met intendant Guy Vloebergh en wat het standpunt van de gemeente is rond de eventuele plannen. Aangezien onder andere WZC Pitthem en de lokale kinderopvang Ferm in de zeer nabije omgeving van de lijnen liggen, vragen we ons af of deze gevaar lopen.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf hier antwoord op. “Ik woonde zelf de infoavond bij en daar werd enerzijds aangegeven dat er geconstateerd werd dat er nadelige gevolgen waren voor de volksgezondheid, maar anderzijds dat een oorzakelijk verband niet kon bewezen worden. Wat de geplande nieuwe verbinding betreft, sluiten wij ons aan bij het standpunt van de andere gemeenten uit de omgeving, maar moeten wij afwachten wat er uiteindelijk uit de bus zal komen. Ik vermoed dat een kant en klare oplossing nog niet voor meteen zal zijn.”

“Ik vermoed dat een kant-en-klare oplossing nog niet voor meteen zal zijn”

“Ik wil echter wel meegeven dat de huidige post in Pittem volledig verouderd is en dat deze, of er nu nieuwe lijnen komen of niet, volledig zal vernieuwd worden. Tenslotte ligt de site er al lang en zijn de aangehaalde instellingen er later naast gebouwd.”

Kinderopvang

Tijdens de gemeenteraad werd ook de samenwerking goedgekeurd tussen de gemeente en de vzw Ferm Kinderopvang voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang, die op dit moment door de scholen georganiseerd wordt. Deze samenwerking komt er na gesprekken met de beide scholen, die begin dit jaar aangaven zich te willen focussen op hun kerntaken en daarom de opvang zouden willen overdragen.

“Na alle mogelijkheden bekeken te hebben, leek een samenwerking met vzw Ferm Kinderopvang ons de beste oplossing.” liet schepen Annick Debonné (CD&V) weten. “We hebben zeer positieve ervaringen met de reeds bestaande buitenschoolse opvang door hen op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties. Daarnaast beschikken zij ook over de nodige expertise en logistieke en financiële mogelijkheden om deze taak naar behoren te vervullen.”

“De krachtlijnen van de samenwerking worden de komende maanden gefinaliseerd en er wordt voorzien dat op 1 september 2022 van start zal worden gegaan. Zeker is alvast dat de opvang binnen de beide scholen zal blijven doorgaan en dat ook aan de uren niets zal veranderen.”

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.