‘Geen Windturbine Barco’ klinkt het bij 400 omwonenden in Kortrijk

© MD
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco wil een 180 meter hoge windturbine bouwen bij het hoofdkwartier One Campus op Hoog Kortrijk, achteraan in een hoek van de personeelsparking, op eigen terrein in industriegebied.

“Ongeacht de windrichting zullen de wieken altijd boven ons bedrijfsterrein draaien. Volgens een studiebureau is deze locatie geschikt: het is een industriegebied, windrijk, er is vlotte aansluituiting mogelijk op het elektriciteitsnet, er is geen hinder voor het luchtvaartverkeer en het is de optimale plek voor energetische maximalisatie op het Benelux- en Kennedypark”, aldus Barco.

Buurtcomité

Maar dat plan zien omwonenden niet zitten. De dichtste huizen bevinden zich op zo’n 250 meter. Zo’n 400 omwonenden verenigen zich in buurtcomité ‘Geen Windturbine Barco’. Ze bundelen bezwaarschriften en onderzoeken welke juridische stappen er mogelijk zijn.

Het buurtcomité omvat bewoners uit de Elleboogstraat, Marionetten, Groene Dreef, Munkendoornstraat, Manpadstraat en Panoramaweg. De bedoeling is om tegen 29 juni zo veel mogelijk onderbouwde bezwaarschriften in te dienen bij de stad.

Waarde huis daalt

“In het buitenland worden strengere normen gehanteerd. Binnen een straal van vier tot vijf keer de tiphoogte van een turbine mogen er geen huizen of panden aanwezig zijn. Het gaat dus over een straal van 720 tot 900 meter rond de windmolen, waarbinnen zich nu wél woningen bevinden. Volgens studies daalt de marktwaarde binnen een straal van 1,5 tot 2,5 kilometer met gemiddeld vijf procent. Want wie wil er nu nabij een windturbine wonen”, klinkt het comité misnoegd.

“De Vlarem II wetgeving is te zwak opgesteld. Zo blijkt op het vlak van geluidhinder dat de werkelijke geluidswaarden na metingen rond de turbines niet overeenkomen met wat er in voorstudies staat. Dat komt omdat het geproduceerde geluid door draaiende wieken en gondel afhankelijk is van factoren als weersomstandigheden, vochtigheidsgraad en gebouwen in de omgeving.”

“Die staan niet vermeld in de voorstudie. Wat de slagschaduw betreft, zal er een grote impact zijn voor bedrijven in het Benelux- en Kennedypark en voor woningen. We horen dat sommige bedrijven juridische stappen overwegen. Bovendien is de regelgeving voor slagschaduw enkel binnenshuis van tel en niet buitenshuis.”

Enkel voor eigen gebruik

“Windenergie helpt in de strijd tegen klimaatopwarming. Bovendien zorgt dit project ervoor dat we minder afhankelijk zijn van dure buitenlandse energie. Twee uitdagingen die vandaag hoog op de agenda staan”, klinkt het bij Barco.

Het feit dat Barco de opgewekte groene energie enkel wil inzetten voor elektriciteitsverbruik in het hoofdkwartier stuit echter op kritiek. “Er is geen participatie mogelijk voor de gemeenschap en voor omliggende bedrijven en huizen”, zeggen de omwonenden. “Het gaat hier overigens over een solitaire windturbine, niet over een cluster van turbines. We geloven niet dat het binnen een provinciaal windturbineplan kadert. Het provinciebestuur moet hier duidelijk en transparant over zijn.”

(DM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.