Elia wacht niet op beslissing Ventilus en start met proefboringen

© (Foto VADU)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Netbeheerder Elia is op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen begonnen met voorbereidende bodemonderzoeken in het kader van het Ventilus-project. Hoewel de ministerraad pas in september moet kiezen tussen een boven- of ondergronds traject doet de netbeheerder nu al proefboringen om straks sneller te kunnen schakelen.

Alerte buurtbewoners in het zuiden van Izegem merkten de voorbije weken al dat Elia grondstaalnames op verschillende locaties kwam doen en dat baart hen zorgen. Hier en daar staan er naast de putten waar grond is uit gehaald slogans, zoals ‘Hier geen mast’ geschreven en hangen er protestborden. “Het valt ons vooral op dat de proefboringen in Izegem het keuzetracé 4 van Elia volgen. Dat loopt van de E403 bij Oekene tot aan het elektriciteitsstation van Elia op de grens van Izegem en Lendelede en net daar zien we overal van die putten”, zegt Sofie Vandenbriele van het Ondernemersplatform dat Ventilus niet bovengronds wil. “Dat vinden we opmerkelijk, zeker omdat we nergens anders in de ruime regio zo’n bodemonderzoeken zien. Ook niet op andere tracés die Elia in het verleden voorstelde. Het is ook raar dat er geen onderzoek naar ondergrondse alternatieven wordt gedaan. Het lijkt dus alsof de keuze voor een bepaald tracé nu al vast ligt. We maken ons dan ook grote zorgen omtrent de gang van zaken en de communicatie van Elia.”

Bij Elia klinkt het dat er wel degelijk op verschillende locaties in de provincie bodemonderzoeken zijn. “De grondstaalnames gebeuren om de ondergrond te onderzoeken”, zegt woordvoerder Pieter Verlaak. “Dit gebeurt op verschillende trajecten die vandaag een mogelijk alternatief zijn voor Ventilus. Eerder zijn soortgelijke grondstaalnames op kustlocaties gebeurd. Op sommige locaties is het niet nodig om grondstaalnames te nemen, omdat we ons daar kunnen baseren op historische gegevens.”

“De Vlaamse Regering heeft nog geen beslissing genomen over het traject dat Ventilus zal volgen, en op welke manier dit moet gebeuren. De grondstaalnames gebeuren om bij een specifieke keuze door de Vlaamse Regering in de toekomst alvast voldoende voorbereid te zijn. Door nu verschillende gegevens over de samenstelling van de ondergronden te verzamelen, willen we – na een keuze door de Vlaamse Regering – snel kunnen schakelen en de nodige verdere onderzoeken faciliteren. Want Ventilus is essentieel om de energietransitie in België tijdig te kunnen realiseren en de versnelde opkomst van warmtepompen, elektrische wagens en de elektrificatie van bedrijven mogelijk te maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.