Elfpuntenplan levert Kortrijk een energiebesparing op van 5,1 miljoen euro

© (Foto MD)
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

Om tijdens deze energiecrisis ook de factuur van de stad onder controle te krijgen, voert het stadsbestuur enkele drastische energiebesparende maatregelen uit die een besparing van 5,1 miljoen euro opleveren. De opvallendste punten zijn het doven van de openbare verlichting per 1 oktober tussen 23u en 6u en de investering in 1.800 extra zonnepanelen tegen eind november.

“We werkten de voorbije weken hard om een actieplan op te stellen in opvolging van de maatregelen die we al namen in maart. Dit elfpuntenplan bevat acties die ons verbruik meteen zullen doen dalen, maar we kijken ook op de langere termijn en maken budget vrij om de energetisch slechtst presterende stadsgebouwen grondig te renoveren en te investeren in hernieuwbare energie”, vertelt Wouter Allijns, schepen van Energie. Ook schepen van Financiën, Kelly Detavernier, kijkt met het energieactieplan hoopvol naar de toekomst: “Alles wat we zelf kunnen besparen, hoeven we niet te zoeken bij de Kortrijkzaan. Dat is nog altijd het principe dat het college hanteert sinds de vorige besparingsoefening. Ons energieactieplan bevat niet enkel maatregelen die op korte termijn renderen, maar omvatten ook slimme investeringen waar onze stad op lange termijn de vruchten van zal plukken.”

Verlichting

Concreet zijn er elf energiewerken vooropgesteld: doven van de openbare verlichting met uitzondering van gevaarlijke kruispunten en kernen (1), doven van de verlichting voor de monumenten (2), de kerstverlichting wordt deze winter beperkt in omvang en tijd en de ijspiste wordt geschrapt (3), de temperatuur wordt verlaagd in de openbare gebouwen (4), de temperatuur en tijdsduur van douchewater in sportcomplexen wordt geoptimaliseerd (5), de ruimte in stadsgebouwen wordt efficiënter gebruikt door medewerkers te groeperen (6), een grondige energetische renovatie voor vijf stadsgebouwen (7), er komen extra zonnepanelen en energie tussen stadsgebouwen wordt gedeeld (8), het brandstofgebruik van het wagenpark wordt beperkt (9), sensibiliseringsacties bij personeel en gebruikers van stadsgebouwen (10) en de uitbouw van een energieteam om te coördineren en alle maatregelen op te volgen (11).

In maart was er reeds een energieplan die een besparing oplevert van 1.162.000 euro tot en met 2025, nu wordt het plan verder aangescherpt met bijkomende maatregelen wat de totale besparing met 3.939.000 euro doet stijgen. De openbare verlichting is goed voor 40% van het stedelijk elektriciteitsverbruik. Deze zal dus gedoofd worden tussen 23u en 6u, van zondagavond tot en met donderdagavond. Dit zal gradueel gebeuren en in totaal 60 werkdagen in beslag nemen. Eind november moet de openbare verlichting gedoofd zijn, met uitzondering van verkeersgevaarlijke punten, stadscentrum en dorpskernen. “Ook Winter in Kortrijk zal er anders uitzien,” gaat Wouter verder. “De ijspiste wordt geschrapt wat een besparing oplevert van 34.000 euro. Ook zal de kerstverlichting maar 32 dagen branden, van 8 december tot 8 januari, in plaats van 52 dagen en worden de branduren beperkt van 15u tot 23u30.”

Zonnepanelen

In de administratieve gebouwen wordt de thermostaat op maximum 19°C gezet en de verwarming in de sportcomplexen wordt tot het minimum beperkt. Energiecoördinator Ruben Vanneste volgt de woonzorgcentra op en kijkt samen met het personeel waar het energiegebruik kan geoptimaliseerd worden: “Met Zorg Kortrijk sensibiliseren we de woonzorgcentra om zeer bewust met energie om te gaan, zonder aan het comfort van de bewoners te raken. Dat houdt bijvoorbeeld in om het licht in de zaal waar slechts één uur wordt vergaderd, af te leggen.” De vijf gebouwen die energetisch het slechtst presteren zijn SC Weimeersen, Groeningeheem, SC Lagae, stadhuis beleid en OC De Vonke.

In samenwerking met Fluvius worden deze gebouwen integraal aangepakt met een investering van 5 miljoen euro, op een terugverdientijd van 15 jaar. Er wordt ook 736.000 euro geïnvesteerd in zonnepanelen op tien verschillende locaties, waarvan meer dan de helft van de panelen op sportcentrum Lange Munte. “Dat zijn er veel meer dan het gebouw zelf nodig heeft dus het productieoverschot aan energie kunnen we dan delen met andere gebouwen in Kortrijk”, gaat Wouter verder. “We willen als stad sterk inzetten op hernieuwbare energie en zoveel mogelijk van ons eigen verbruik zelf en lokaal produceren. De komende maanden, misschien zelfs jaren, zal een inspanning vragen van iedereen, maar we doen het samen, als team.”

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.