Drie windturbines in Geluwe voorzien groene stroom voor 5.140 gezinnen

De werf bevindt zich langs de A19 in de richting Ieper en pal op de grens met Beselare. © Pieter Vanderhaeghe
Redactie KW

In opdracht van de firma Aspiravi uit Harelbeke zijn de funderingswerken aangevat voor de bouw van drie windturbines langs de A19 in Geluwe, richting Ieper. In juni zal de eigenlijke opbouw van de windturbines starten, zodat die in het najaar in gebruik kunnen worden genomen. Op de werf staan twee hoge torenkranen.

De windmolens komen in het noorden van de Geluwe, op de grens met Beselare, met een tussenafstand van 253 meter. Aspiravi koos voor windrijke plaatsen in de lijn van de A19. In maart 2014 diende de firma een aanvraag in voor een milieuvergunning en begon een jarenlange procedureslag.

Die eindigde voor de Raad van State die besloot de milieu- en omgevingsvergunning niet te vernietigen. Tijdens het openbaar onderzoek in april-mei 2014 werden om en bij de 1.700 bezwaarschriften ingediend.

Momenteel wordt een diepfundering met heipalen gerealiseerd

Met de aanleg van de toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling zijn de voorbereidende werken al afgerond. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen.

Alle inwoners van Wervik zullen bij start van de exploitatie nog een flyer ontvangen met informatie om te participeren.

Diverse stappen

“De drie windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 5.140 gezinnen en een CO2-uitstoot van 7.500 ton per jaar vermijden”, zegt woordvoerder An Schaubroeck. “Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen.”

“Momenteel wordt een diepfundering met heipalen gerealiseerd. Nadien wordt de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Vervolgens wordt de stalen wapening van het fundament gevlochten en kan de fundering volgestort worden met beton.”

Vanaf eind mei worden de betonnen torendelen aangeleverd en opgebouwd. Vanaf eind juli worden het stalen torendeel en de andere grote onderdelen van de windturbines geleverd, waarna de verdere opbouw van de windturbines zal gebeuren. Tegen midden september wordt verwacht dat de drie windturbines zullen opgebouwd zijn. Indien alles volgens planning verloopt, kunnen de windturbines in het najaar in dienst worden genomen.

108 meter hoog

Aspiravi bouwt er windturbines van het type Enercon E82 met een ashoogte van 108 meter en wieken van 41 meter. “Met het windenergieproject in Geluwe, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden”, aldus woordvoerder An Schaubroeck.

De bouw van deze windturbines past onder meer in het klimaatbeleidsplan van de provincie die tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie wil zijn en binnen het Europees Burgemeestersconvenant dat de stad Wervik ondertekend heeft.

Vorig jaar werd een dividend van drie procent uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten 125 euro per stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is. (EDB)

Info: www.aspiravi-samen.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.