De Haan heeft besparingsplan klaar

© (Foto Pixabay)
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

Het gemeentebestuur van De Haan werkte een energiebesparingsplan uit met maatregelen op de korte, middellange en lange termijn. “Grootste slokop is de openbare verlichting, maar ook de kosten voor de verwarming van onze openbare gebouwen rijzen de pan uit. Voor sommige gebouwen loopt de factuur op tot 10.000 euro per maand”, zegt schepen voor Financiën Christine Beirens. Om het energieverbruik in te perken dooft de gemeente alvast tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends de openbare verlichting, en dat ook in de weekends. “Discussiepunt blijft nog de ijspistes. We kijken uit naar een waardevol alternatief”, voegt schepen voor Evenementen Marleen De Soete toe.

Op de laatste gemeenteraad gaf burgemeester Wilfried Vandaele al enkele cijfers mee met betrekking tot het verbruik van gas en elektriciteit. “Als we juli 2022 vergelijken met juli 2021, dan ging de kostprijs maal drie. Vorige winter liep de factuur op tot 50.000 en zelfs 70.000 euro per maand. Voor de komende winter verwachten we echter meer dan een verdubbeling”, klinkt het. Vorig jaar betaalde de gemeente 534.914 euro aan elektriciteit. “Voor 2022 verwacht onze financiële dienst een factuur van 1.066.000 euro. Voor gas klokten we in 2021 af op 97.772 euro, nu wordt dit wellicht een uitgave van 297.000 euro”, becijferde schepen voor Financiën Christine Beirens. Behalve de openbare verlichting, worden ook de monumentenverlichting en een deel van de lichten in de openbare gebouwen gedoofd. “De temperatuur in de gebouwen werd ondertussen verlaagd tot 19 graden. Ook de temperatuur in het zwembad en de douches is lager. De verlichting in de gemeentelijke gebouwen wordt versneld vervangen door LED”, vult schepen voor Leefmilieu Hilde Dhont verder aan. Een aantal van die gebouwen, zoals dat van de preventiedienst in de Stationsstraat, wordt zelfs tijdelijk gesloten. Het personeel of de verenigingen die er gehuisvest zijn, worden elders ondergebracht.

LED-verlichting

In De Haan is al bijna een vierde van de openbare verlichting omgezet naar LED. “Die lichten verbruiken veel minder, gaan veel langer mee en dimmen automatisch tot op 50% na middernacht. Twee jaar geleden maakten we de afspraak met Fluvius om 100% van het net op LED te brengen tegen 2030. Vorige week ging Fluvius ermee akkoord om de einddatum te vervroegen naar 2028”, geeft burgemeester Vandaele nog mee. In 2022 was er een investering van 335.343 euro in die LED’s, goed voor een besparing van 30,19 MWh en een vermindering van de uitstoot met 7 ton CO2. “De komende jaren worden die inspanningen voortgezet. Op daken van gemeentelijke gebouwen komen er extra zonnepanelen, voor het gemeentehuis kan er een verwarmings- en koelsysteem komen op aardwarmte.” Op de lange termijn worden alle gemeentelijke gebouwen nog doorgelicht. “In heel veel gebouwen zijn extra isolatie, dubbel glas en nieuwe verwarmingsinstallaties nodig. Daarvoor tekenen we een meerjarenplan uit, zodat die werken in fases kunnen worden uitgevoerd”, aldus Vandaele. Het verbruik van de openbare kerstverlichting, die al enkele jaren volledig uit LED-lampen bestaat, bedroeg vorig jaar zo’n 750 euro. Zelfs met een verdubbeling of verdriedubbeling acht het gemeentebestuur het wenselijk om de kerstverlichting te behouden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.