Blankenberge wil zelf windmolens bouwen: “Dan kunnen we burger stabiele energieprijs geven”

Blankenberge wil ten laatste in 2028 eigen windmolens realiseren. © Getty Images/iStockphoto
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

Het Blankenbergse stadsbestuur neemt zoals alle steden en gemeenten energiebesparende maatregelen, maar heeft ook ambitieuzere plannen: tegen ten laatste 2028 wil het zelf een aantal windmolens realiseren om zo in eigen energieopwekking te voorzien. “Daarmee kunnen we de burger terug een stabiele energieprijs geven die pakken lager is dan de huidige, of zelfs lager dan in het precoronatijdperk”, zegt schepen Mitch De Geest. Het bestuur hoopt dit ten laatste tegen 2028 te realiseren.

De Blankenbergse klimaat- en duurzaamheidsambities zijn groot. Op korte termijn bekijkt het stadsbestuur welke energiebesparende maatregelen het kan nemen binnen het eigen patrimonium. “Zo zijn er enkele duurzame vernieuwingen op til in het stadhuis en belangrijke verbeteringen gepland in de energiehuishouding bij de bouw van het nieuwe zwembad en sportcomplex.”

“We willen extra zonnepanelen laten plaatsen op het zwembad en bekijken die mogelijkheid ook voor het casino. Maar één moderne windturbine produceert al snel méér energie dan 30.000 zonnepanelen samen”, zegt schepen van Energie Mitch De Geest (Open VLD).

Structurele oplossing

Op de middellange termijn wil de stad daarom in eigen energieopwekking voorzien om zo de toekomstige generaties een blijvende, structurele oplossing bieden in de energiecrisis. “Ik lig niet gauw ergens van wakker, maar de energiecrisis is wel echt een bezorgdheid die enorm leeft bij de mensen. Ik word hier dagelijks over aangesproken.”

“De sterke evoluties op het vlak van windenergie zorgen ervoor dat we met vier windmolens eigenlijk moeten kunnen voorzien in het totale jaarlijkse energieverbruik van al onze inwoners, die samen zo’n 25 gigawatt verbruiken. Wetende dat ook de kost voor het bouwen en onderhouden van windmolens de voorbije jaren drastisch gedaald is, lijkt het me een uitgelezen kans om actie te ondernemen.”

“De beperkte kosten in combinatie met de hoge energieprijzen en de vernieuwde mogelijkheden rond energiedelen, zorgen er bovendien voor dat investeren in een eigen windpark ook financieel een goede keuze is”, aldus De Geest. Hij verwijst daarmee naar de komst van de hernieuwbare energiegemeenschappen. “Op die manier vloeit de winst ook terug naar de burger.”

Onafhankelijkheid

“De steeds hogere energiefactuur weegt niet enkel op de stadskas, het is een groeiende zorg bij heel wat van onze inwoners”, zegt ook burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Ons eigen patrimonium doorlichten en energiezuiniger maken is een belangrijke eerste stap die we al genomen hebben. Door in de toekomst echter ook zelf onze energie op te wekken, verlagen we de vraag, verhogen we onze onafhankelijkheid en zijn we ook beter bestand tegen prijsschommelingen in de energiemarkt.”

“Als we het juist aanpakken, realiseren we zo een meteen een deel van de regionale ambitie omtrent hernieuwbare energie én zullen onze inwoners geen eenmalige cheque maar een blijvende korting of rendement op hun energiefactuur kunnen krijgen.”

Kosten

De stad geeft voorlopig nog geen exact kostenplaatje voor de windmolens. “Maar het zal alvast een stuk goedkoper uitvallen dan het nieuwe zwembad dat we in Blankenberge aan het zetten zijn. Windmolens zijn echt een commodity geworden, de kosten zijn de laatste jaren enorm gedaald en als we vandaag groen licht hadden, zouden ze er in principe over een zestal maanden al kunnen staan. Alleen is er in de praktijk altijd wel iemand die een procedure opstart en in dat geval ben je al gauw voor vijf jaar vertrokken…”

“Daarom willen we eerst alle opties in kaart brengen en de voorstellen daarna aan de bevolking voorleggen om tot een gedragen beslissing te komen. Dit project moet er eentje van, voor én met de Blankenbergenaar zijn”, aldus nog schepen De Geest. Hij verwacht dat de windmolens pas ten vroegste tussen 2025 en 2028 gerealiseerd kunnen worden. “Maar energie blijft ook de komende jaren zeker nog een hot topic.”

Oppositie

Oppositiepartij N-VA wil mee de schouders onder het project zetten. “Een concept waarbij je de stad kan loskoppelen van de afhankelijkheid van andere spelers, zou een enorme stap voorwaarts betekenen. Duurzame energiebronnen vormen hierin de sleutel: door na te denken over mogelijke oplossingen, kunnen we opnieuw hoop installeren op een betere toekomst.”

“In dat opzicht steunen we het voorstel voor de realisatie van de windmolens en zijn we bereid mee de schouders onder dit project te zetten, ten gunste van de burger, zowel vanop de oppositiebanken als in gelijk welk andere samenstelling tijdens de volgende legislatuur”, zegt fractieleider Dennis Monte.

(WK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.