Beernem en Oostkamp verlenen negatief advies voor windmolens De Zesling

Eerder werd al geprotesteerd tegen de plannen.© AVH
Eerder werd al geprotesteerd tegen de plannen.© AVH
Arno Van Haverbeke
Arno Van Haverbeke Medewerker KW

Het college van burgemeester en schepenen van Beernem besliste in de zitting van vrijdag 12 maart om ongunstig advies te verlenen voor de aanvraag van Luminus, Windkracht Vlaanderen en W-Kracht om een windturbinepark met zes windturbines te bouwen en te exploiteren langs de grens tussen Beernem en Oostkamp.

Op 26 december 2020 dienden de firma’s Luminus, Windkracht Vlaanderen en W-Kracht een aanvraag in bij de provincie voor het plaatsen van zes windmolens langs de grens tussen Beernem en Oostkamp. Het ging over drie windmolens op grondgebied Beernem en drie op grondgebied Oostkamp. De windmolens waarvan sprake in de aanvraag hebben een rotordiameter van 150 m, een masthoogte 125 m en een tiphoogte van 200 m.

“Heel wat mensen volgen onze redenering die stelt dat deze windturbines te dicht bij twee woonkernen zouden komen, het project niet in lijn ligt met de visie van minister Demir die windmolens liefst dicht bij industrie wil plaatsen. Bovendien mogen ze niet in ecologisch waardevolle gebieden geplaatst worden. Er ontstond namelijk discussie omdat twee windmolens in een natuurreservaat van Natuurpunt zouden terechtkomen”, klinkt het bij het burgerplatform dat zich tegen de komst van de windmolens verzet.

1.833 bezwaren

De mening van het burgerplatform wordt nu gedeeld door het gemeentebestuur. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 1 februari tot en met 2 maart 2021, werden er maar liefst 1.833 bezwaren ingediend.

De GECORO en de adviesraad Natuur en Milieu brachten negatief advies uit. Het college vond een groot aantal argumenten van de ingediende bezwaren terecht en verleende negatief advies voor een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van zes windturbines.

“Vanuit het Burgerplatform willen we ons wel engageren om constructief te blijven meedenken en werken aan een heerlijke buurt, op maat van iedereen die hier woont, wandelt, fietst, toeristisch de regio verkent, … en ter versterking van de unieke en waardevolle lokale natuur”, besluiten de burgers.

Ook Oostkamp adviseert negatief

Ook in de gemeente Oostkamp kreeg het project een negatief advies toegewezen. Ondanks het feit dat de gemeente constructief wil samenwerken aan de ontwikkeling van duurzame energie, werd beslist om een negatief advies uit te brengen.

“Redenen daarvoor zijn het ontbreken van objectieve data over de gevolgen voor de omgeving en de vaststelling dat er geen Regionaal Windplan is als kader voor doelstellingen en lokale engagementen”, klinkt het in een persbericht.

Regionaal plan

De gemeente Oostkamp vraagt dus een volwaardig milieueffectenrapport om op die manier de gevolgen voor de omgeving in kaart te brengen. Burgemeester van Oostkamp Jan de Keyser legt uit: “We willen over het klimaatbeleid als gemeente actief kunnen meedenken. We zijn voorstander van een regionale spreiding waarbij nagedacht wordt over de inplanting van de geplande windturbines, wat in dit dossier onvoldoende is gebeurd.”

“Ik roep de regio Noord West-Vlaanderen en de provincie op om de handen in elkaar te slaan en werk te maken van een regionaal plan omtrent groene energie waarin we verantwoordelijkheden opnemen, maar ook samen op zoek gaan naar plekken met de minste hinderimpact en het grootste draagvlak.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.