Aspiravi is gestart met funderingswerken voor bouw van 2 windturbines in Ruddervoorde

© (Foto GF)
Redactie KW

Begin 2022 was Aspiravi nv gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines langs de E403 op grondgebied Ruddervoorde/Veldegem. De funderingswerken werden vervolgens eind maart stilgelegd vanwege het broedseizoen voor de vogels. Vanaf 1 juli zijn deze werken nu terug opgestart. In augustus zal de eigenlijke opbouw van de betonnen torens gebeuren.

Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Alle inwoners van Ruddervoorde / Veldegem zullen bij start van de exploitatie nog een flyer ontvangen met informatie om mee te participeren.

De 2 windturbines zullen samen groene stroom produceren voor 3.500 gezinnen en een CO2-uitstoot van 5.500 ton per jaar vermijden. Opnieuw een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Funderingswerken opgestart na einde broedseizoen

Aspiravi nv had de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines gelegen langs de E403 op grondgebied Ruddervoorde / Veldegem in maart ll. afgerond. Deze werken hielden o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in. Ook de funderingswerken werden toen opgestart, maar vanwege het broedseizoen stilgelegd tot 1 juli.

Deze werken zijn nu terug opgestart. Het aanleggen van een fundering gebeurt in verschillende stappen. Eerst werd een diepfundering met grindkernen gerealiseerd. Nadien werd de bouwput uitgegraven en de betonnen werkvloer gestort. Vervolgens werd de wapening gerealiseerd waarbij 60 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten werden. Rond dit vlechtwerk kwam een bekisting die volgestort werd met beton. Een 6-tal betonmixers leverden daarvoor zo’n 450 m³ beton. Tot slot zal de zone rond de fundering aangevuld worden met grond en moet de fundering uitharden.

Windturbines worden opgebouwd

Vanaf augustus zullen de betonnen torendelen op de werf aangeleverd en opgebouwd worden. In september worden vervolgens het stalen torendeel en de andere grote onderdelen van de windturbines (o.a. wieken, gondel en hub) geleverd, waarna de verdere opbouw van de windturbines zal gebeuren. Tegen november wordt verwacht dat de 2 windturbines zullen opgebouwd zijn. Indien alles volgens planning verloopt, kunnen de windturbines nog in het najaar in dienst worden genomen. (Deze planning en timing is onder voorbehoud.)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.