27 procent West-Vlaamse kmo’s lijdt dit jaar verlies door energiecrisis

© BELGA
Mieke Verhelle
Mieke Verhelle Chef Nieuws Online

Uit een onderzoek van Unizo bij 1.000 zelfstandigen en kmo’s blijkt dat 25 procent op dit moment verleislatend is. Van de 274 West-Vlaamse deelnemers aan de bevraging zegt 27 procent verlieslatend te zijn tegen eind dit jaar. Unizo vraagt het overlegcomité energie bijkomende maatregelen voor kmo’s en zelfstandigen in moeilijkheden.

“Zolang een terugkeer naar een aanvaardbare prijs onmogelijk is, is er rechtstreekse steun nodig”, zegt Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder van Unizo West-Vlaanderen. “Naast een plafonnering van de gasprijs, moet er snel gerichte steun komen voor ondernemers die het sterkst te lijden hebben onder de stijgende energiekost. Denk maar aan voedingssector, horeca, supermarkten… Europa voorziet hiervoor een crisiskader, dat nu moet worden toegepast door de Vlaamse of federale regering.”

Dé oplossing om de energiefactuur naar beneden te krijgen bestaat niet, anders zou die er al lang zijn, beseft Unizo. “Het is meer dan tijd dat de overheid beseft wat de toegevoegde waarde is van ondernemers. Als het zo doorgaat zullen er tegen eind dit jaar een pak minder ondernemers zijn. Naast oplossingen voor het verlagen van de energiefactuur is het opportuun om ook de loonkosten naar beneden te halen. Ook op die manier kunnen ondernemingen in moeilijkheden blijven overleven”, zegt Vincent Kint.

Kosten doorrekenen

Uit een ruime energiebevraging die Unizo de voorbije week voerde bij 1.143 bedrijven, blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt de stijgende kosten door te rekenen. Bij de 274 West-Vlaamse respondenten bleek dat amper 5 procent. 27 procent van die West-Vlaamse ondernemers zegt tegen eind dit jaar verlieslatend te zijn.

Van de 1.143 bedrijven is voor meer dan een derde de gasprijs al minstens verdubbeld, een vijfde heeft een stijging van meer dan 200 procent te verwerken gekregen. Voor elektriciteit is de prijs voor 22 procent al minstens verdubbeld.

Intussen blijven de energieprijzen recordhoogtes noteren. Bovendien loopt bij 20 procent van de ondernemers, die nog het geluk hebben met vaste prijzen te werken, het contract binnen drie maand ten einde. Voor nog eens een kwart is dat binnen het half jaar.

Ondernemers kijken bang naar de volgende maanden. Vele kmo’s kunnen of durven de kosten niet (volledig) doorrekenen uit angst om klanten te verliezen.

Voorstellen Unizo

Unizo betreurt dat in deze energiecrisis de overheid nog geen acties ondernam om bedrijven te helpen. De maatregelen zijn quasi uitsluitend gericht op gezinnen. Vincent Kint: “We waarschuwen dat de strop rond de nek van vele bedrijven dermate strak wordt, dat er veel slachtoffers zullen vallen.”

Om bedrijven rendabel te houden moeten de gasprijzen naar beneden. UNIZO bepleit de invoering van een Europees prijsplafond voor aardgas. Aangezien dit wellicht niet onmiddellijk kan, moet er op zeer korte termijn gerichte steun komen voor bedrijven in moeilijkheden. Europa voorziet een kader om bedrijven die hun energiekost zien verdubbelen ten opzichte van vorig jaar te ondersteunen.

Bijzonder accijns op elektriciteit

Vincent Kint: “We vragen het overlegcomité om dit Europees crisiskader snel om te zetten in een ondersteunsysteem op regionaal of desnoods federaal niveau. Deze crisis wordt voor de bedrijven erger dan de coronacrisis.” Volgens de bevraging komt een derde van de zelfstandigen en kmo’s hiervoor in aanmerking. Concreet neemt men de gemiddelde prijs van 2021, die wordt verdubbeld, en op het gedeelte boven de verdubbeling krijgt men 30 procent steun.

Ten slotte stelde Unizo in maart al voor om de bijzondere accijns op elektriciteit op het Europees minimum te zetten (federaal) en de openbare dienstverplichtingen volledig uit de elektriciteitsdistributienettarieven te halen (Vlaams). In plaats van de btw te verlagen had de regering beter hier op ingezet, want nu is enkel de particulier geholpen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.