"Tot op heden hebben niet minder dan 15.000 mensen een profiel aangemaakt", zegt de woordvoerder van de abdij. "Dinsdag werd tussen 10 en 11 uur een eerste test uitgevoerd. Dat was om na te gaan of de bandbreedte goed werkte, of de betalingen vlot binnenliepen en dergelijke meer. Er werden nog geen grote hoeveelheden verkocht, het was juist een test. Alles verliep perfect, er was alleen een kleine v...