Een kleine twee jaar nadat VDD Project Development een vergunning verkreeg voor het ontwikkelen van de historische Weylerkazerne tot luxueus woonproject, vond deze voormiddag de eerstesteenlegging plaats. Naast heel wat Brugse politici, onder aanvoering van burgemeester Dirk De fauw en schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (beiden CD&V), kwam ook Vlaams minister voor Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) hiervoor ...

Een kleine twee jaar nadat VDD Project Development een vergunning verkreeg voor het ontwikkelen van de historische Weylerkazerne tot luxueus woonproject, vond deze voormiddag de eerstesteenlegging plaats. Naast heel wat Brugse politici, onder aanvoering van burgemeester Dirk De fauw en schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (beiden CD&V), kwam ook Vlaams minister voor Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) hiervoor naar Brugge afgezakt.Met de start van de bouwwerken komt na meer dan veertig jaar effectief een einde aan een van de grootste Brugse stadskankers. Het enorme complex werd gebouwd in de 17de eeuw en deed aanvankelijk dienst als klooster voor de zusters Theresianen en werd later omgevormd tot militaire kazerne. Als laatste bestemming was het een overheidsgebouw van de provincie West-Vlaanderen. Al die jaren sindsdien stond het te verloederen. Heel wat creatievelingen hanteerden er wel de grafitti-spuitbus, tot op de meest moeilijk bereikbare plaatsen toe. En naar verluidt vonden er ook wel eens 'illegale fuiven' plaats en konden krakers er zich uit leven. Even zag het er naar uit dat een Zwitserse investeringsgroep er een hotel van zou maken en zouden ook serviceflats komen. Geen enkele van die plannen werd echter gerealiseerd.Tot VDD Project Development, de projectontwikkelingsgroep van Johan Vandendriessche en Thibaut De Vos op de proppen kwam. De ambitieuze plannen van deze groep om er veertig woongelegenheden en vier handelspanden te realiseren kunnen nu ook effectief uitgevoerd worden. "En meer nog: nog voor de werkzaamheden goed en wel gestart zijn, werden al de helft van de appartementen verkocht. En de handelspanden op het gelijkvloers aan de kant Ezelstraat zijn allemaal al verkocht", vertelde projectontwikkelaar Johan Vandendriessche trots tijdens de presentatie maandagvoormiddag. Burgemeester De fauw en schepen Franky Demon toonden zich bijzonder tevreden met deze ontwikkeling, onder meer ook door de groene corridor die erbij voorzien wordt en door de rotatieparking die ook de buurt ten goede moet komen. Het hele project moet over zo'n twee jaar afgewerkt zijn.