Vorige maand werden er zowat 51.700 passagiers genoteerd, wat een toename betekent van 12.061 passagiers ten opzichte van vorig jaar. In vergelijking met juli 2016, steeg het vrachtvervoer in juli 2017 met 0,9% naar 1.023 ton. Het aantal bewegingen daarentegen kent een kleine daling van 5,2%.
...