Liebaertshof is een residentieel woonproject op de site gelegen langs de IJzerkaai. De ontwikkeling van de site is een vervolg op het woonproject Marinalys en vormt het sluitstuk van de bebouwing langs de Oude Leiearm.
...