"Drones kunnen de groei en evolutie van verschillende graangewassen evalueren. In de bouwsector kunnen ze werven bewaken of iets meten tot op de millimeter. Op zee kunnen ze ingezet worden om inspecties op windmolens uit te voeren", somt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen op.

Drones kunnen de groei en evolutie van verschillende graangewassen evalueren.

Agoria, de technologiefederatie, berekende dat drones tegen 2020 jaarlijks een omzet van 409 miljoen euro en duizend extra jobs in België kunnen opleveren. De organiserende partners wilden met Drone West de drempel verlagen om deze veelbelovende en kostenefficiënte technologie in het bedrijfsleven te integreren.

Belang van drones voor kustprovincie

Meer dan 200 geïnteresseerden konden terecht bij heel wat dronedienstverleners op een interactieve beurs met demo's en breakoutsessies. Bij de initiatiefnemers leeft de ambitie om op termijn onder de noemer Drone West de drone-industrie en toepassingen in West-Vlaanderen verder te ondersteunen.

Hiervoor denkt men niet alleen aan netwerking maar ook aan versterking op vlak van opleiding en kennis in West-Vlaanderen. Als kustprovincie ligt de focus op de mogelijke toepassingen van drones op zee voor de hand waarbij gewerkt kan worden aan kustveiligheid, inspectie van windmolenparken, monitoring van kustvervuiling ...

VIVES DroneLab

VIVES lanceerde tijdens Drone West het DroneLab, waar varende, vliegende en rijdende onbemande voertuigen centraal staan. Ondanks het grote potentieel, verloopt de implementatie van dronetoepassingen in het werkveld moeizaam door de juridische en technische complexiteit van een vluchtuitvoering. Veel sectorfederaties zijn op zoek naar de meerwaarde van drones voor hun leden.

© iStock

Het VIVES DroneLab wil daarop een antwoord bieden. Het hoofddoel is om dronetoepassingen en -technologieën in een mobiel field lab tot bij de verschillende sectoren te krijgen. Door kennis en expertise van de verschillende VIVES-onderzoeksgroepen en bedrijven te bundelen in praktijkgericht onderzoek, dienstverlening en opleidingen wordt de nieuwe technologie sneller geïmplementeerd in het werkveld.

Dronetoepassingen

Het DroneLab zal onderzoek en dienstverlening eenvoudiger, toegankelijker en efficiënter uitwerken samen met het werkveld. Hiervoor zal door de VIVES luchtvaartopleiding een gemeenschappelijk vak 'Dronetoepassingen' worden georganiseerd dat open staat voor alle opleidingen in alle studiegebieden. Hierdoor kunnen ook studenten opgeleid worden met een vinger aan de pols voor de meest actuele trends in dronetoepassingen.

"Drones kunnen de groei en evolutie van verschillende graangewassen evalueren. In de bouwsector kunnen ze werven bewaken of iets meten tot op de millimeter. Op zee kunnen ze ingezet worden om inspecties op windmolens uit te voeren", somt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen op.Agoria, de technologiefederatie, berekende dat drones tegen 2020 jaarlijks een omzet van 409 miljoen euro en duizend extra jobs in België kunnen opleveren. De organiserende partners wilden met Drone West de drempel verlagen om deze veelbelovende en kostenefficiënte technologie in het bedrijfsleven te integreren.Meer dan 200 geïnteresseerden konden terecht bij heel wat dronedienstverleners op een interactieve beurs met demo's en breakoutsessies. Bij de initiatiefnemers leeft de ambitie om op termijn onder de noemer Drone West de drone-industrie en toepassingen in West-Vlaanderen verder te ondersteunen.Hiervoor denkt men niet alleen aan netwerking maar ook aan versterking op vlak van opleiding en kennis in West-Vlaanderen. Als kustprovincie ligt de focus op de mogelijke toepassingen van drones op zee voor de hand waarbij gewerkt kan worden aan kustveiligheid, inspectie van windmolenparken, monitoring van kustvervuiling ...VIVES lanceerde tijdens Drone West het DroneLab, waar varende, vliegende en rijdende onbemande voertuigen centraal staan. Ondanks het grote potentieel, verloopt de implementatie van dronetoepassingen in het werkveld moeizaam door de juridische en technische complexiteit van een vluchtuitvoering. Veel sectorfederaties zijn op zoek naar de meerwaarde van drones voor hun leden.Het VIVES DroneLab wil daarop een antwoord bieden. Het hoofddoel is om dronetoepassingen en -technologieën in een mobiel field lab tot bij de verschillende sectoren te krijgen. Door kennis en expertise van de verschillende VIVES-onderzoeksgroepen en bedrijven te bundelen in praktijkgericht onderzoek, dienstverlening en opleidingen wordt de nieuwe technologie sneller geïmplementeerd in het werkveld.Het DroneLab zal onderzoek en dienstverlening eenvoudiger, toegankelijker en efficiënter uitwerken samen met het werkveld. Hiervoor zal door de VIVES luchtvaartopleiding een gemeenschappelijk vak 'Dronetoepassingen' worden georganiseerd dat open staat voor alle opleidingen in alle studiegebieden. Hierdoor kunnen ook studenten opgeleid worden met een vinger aan de pols voor de meest actuele trends in dronetoepassingen.