Buurtbewoners klagen regelmatig over de geluidsoverlast die de twee bestaande windturbines veroorzaken. Afhankelijk van de windrichting wordt vooral het repetitieve, zoevende geluid van de draaiende wieken als hinderlijk ervaren. Een extra windmolen op de site van de beschutte werkplaats 't Veer, op slechts 290 m van de dichtst bijgelegen woningen, is dan ook een doorn in het oog van de wijkraad Alerte Koekuit.
...

Buurtbewoners klagen regelmatig over de geluidsoverlast die de twee bestaande windturbines veroorzaken. Afhankelijk van de windrichting wordt vooral het repetitieve, zoevende geluid van de draaiende wieken als hinderlijk ervaren. Een extra windmolen op de site van de beschutte werkplaats 't Veer, op slechts 290 m van de dichtst bijgelegen woningen, is dan ook een doorn in het oog van de wijkraad Alerte Koekuit."De vele klachten van omwonenden uit de Lageweg, Betlehem en de Charles Capellestraat zetten het schepencollege onder druk om de vergunning van deze derde windmolen aan te vechten", vertelt Rik Vandamme, voorzitter van wijkraad De Alerte Koekuit. "Het beroep werd ingesteld op 17 januari 2017. Daarop diende nv Grensland Power een memorie van antwoord in. De advocaat van de stad Menen had 60 dagen tijd om daarop te reageren met een memorie van wederwoord, maar verzuimde om dat te doen. Het gevolg is dat het beroep onlangs verworpen werd", aldus Rik.De advocaat beroept zich op overmacht. Zijn eigen gebrekkige IT-kennis en het feit dat hij geen secretaresse heeft, zorgden ervoor dat hij in dit digitale tijdperk bedolven raakte onder een overvloed aan mails en zo niet besefte dat er een 'dodelijke termijn' op komst was: zo staat het haast letterlijk te lezen in het arrest van de Raad van State, die deze reden van overmacht simpelweg wegwuifde."Het arrest leest als een slechte soap. We kregen bijna de tranen in de ogen als deze advocaat uitlegt waarom hij niet tijdig kon tussenkomen. Het is ongelooflijk dat je zoiets uit het oog kan verliezen", sakkert Rik. "Zelf volgen wij de beslissingen van de Raad van State op de voet. We merkten dat de zaak maar niet voorkwam en verschillende keren informeerden we bij de stad naar een stand van zaken. Het antwoord luidde dat er geen informatie mocht prijsgegeven worden om de procedure niet te schaden... Maar blijkbaar was er nauwelijks overleg tussen de stad en zijn advocaat", vermoedt Rik.Zelf aarzelde de wijkraad destijds om beroep aantekenen tegen de milieuvergunning voor een derde windmolen omwille van het hoge kostenplaatje. "We waren dan ook heel tevreden met het beroep dat door het stadsbestuur werd aangetekend", zegt Rik. "Deze gang van zaken is echt frustrerend. We hebben op de politiek vertrouwd en nu worden we op zo'n doorzichtige manier in de steek gelaten. Voor ons is het moeilijk te geloven dat dit toeval is: wij vermoeden onbekwaamheid, kwader trouw en financiële belangen", luidt het harde eindverdict van de voorzitter.Het stadsbestuur wenst voorlopig nog niet te reageren op de beslissing van de Raad van State. Eerst zal het arrest besproken worden tijdens het schepencollege. (Carlos Berghman)