In het 2 hectare grote pand in het centrum van de gemeente produceerden heel wat Deerlijknaren en mensen uit de omliggende gemeenten tot een tiental jaar geleden decoratieve spiegels. "Door de mondialisering werd deze intensieve bezigheid uiteindelijk onmogelijk", verduidelijkt Francis Deknudt. "Met Deknudt Mirrors ontwerpen en verkopen wij nog decoratieve spiegels, maar alles wordt geproduceerd in Slowakije of China. Dat was niet onmiddellijk het scenario waa...

In het 2 hectare grote pand in het centrum van de gemeente produceerden heel wat Deerlijknaren en mensen uit de omliggende gemeenten tot een tiental jaar geleden decoratieve spiegels. "Door de mondialisering werd deze intensieve bezigheid uiteindelijk onmogelijk", verduidelijkt Francis Deknudt. "Met Deknudt Mirrors ontwerpen en verkopen wij nog decoratieve spiegels, maar alles wordt geproduceerd in Slowakije of China. Dat was niet onmiddellijk het scenario waar wij van droomden, maar het was een realiteit die er toe leidde dat de site in de De Cassinastraat leeg kwam te staan.""We wilden de site zeker niet laten verkrotten en zaten tijdens onze zoektocht naar een nieuwe invulling voor de site samen met het gemeentebestuur. Tot onze verrassing zag men in eerste instantie een plaats voor nieuwe economische ontwikkeling. Weliswaar vermengd met socio-culturele initiatieven die het geheel moeten verankeren in de gemeentekern als een zone die leeft. We hebben lang gebrainstormd met de gemeente, Leiedal en onze architecten en kwamen tot een blauwdruk die via een meerjarenplan zal gerealiseerd worden.""Ons eindmagazijn in de Roterijstraat werd in de tweede helft van vorig jaar volledig vernieuwd. De boogloods werd omgebouwd tot een polyvalente ruimte en wordt op 1 juni officieel geopend. We hadden het geluk dat we er als prelude al twee prachtige activiteiten konden plaatsvinden: het totaalspektakel 'Tot aan de IJzer' van de fanfare Sint-Cecilia en de schitterende show 'A Reason to Dance' van Appollon. Ondertussen werd een deel van de kantoren omgetoverd tot de vaste stek van Balletschool Raymonda. Het is een pareltje van akoestiek. We gaan er niet alleen zelf activiteiten organiseren, maar ook receptief werken.""Tegen midden 2019 willen we ruimte scheppen voor een tiental kmo's, die - hopelijk - uitgroeien tot en frisse en dynamische cocktail waar economie, cultuur, ontmoeting en reflectie zich samen kunnen ontwikkelen. De indoormarkt Lokaal 2.0 krijgt op vrijdag een vaste stek in de boogloods. Op de tijdstippen dat er geen markt is, zal de ruimte gebruikt worden voor allerlei socio-culturele activiteiten. Geen party's, laat ons duidelijk zijn. Alles zal gecoördineerd worden door een enthousiaste groep vrijwilligers die zich verenigd hebben in de vzw Uzien", besluit Francis Deknudt. (DRD)