De ontgoocheling bij de schepen is groot. "Laat ons stellen dat dit nieuws hard binnenkomt en voor 95 procent slecht nieuws is. We houden ons dan maar aan die vijf procent om alsnog een positief verhaal te kunnen bekomen. De minister legde het bedrijf immers een aantal verplichtingen op. Zoals de ve...

De ontgoocheling bij de schepen is groot. "Laat ons stellen dat dit nieuws hard binnenkomt en voor 95 procent slecht nieuws is. We houden ons dan maar aan die vijf procent om alsnog een positief verhaal te kunnen bekomen. De minister legde het bedrijf immers een aantal verplichtingen op. Zoals de verplichte samenstelling van een groep competente personen om in samenspraak met het bedrijf een aantal maatregelen uit te werken om iedereen tevreden te stellen en dus niet alleen het bedrijf zelf." "Verder wordt in het dossier de aanleg van een groene zone gevraagd, een zone die ook een recreatieve functie moet hebben. Ik verwijs voor een goed voorbeeld graag naar de groene buffer die werd aangelegd rond de steenbakkerij van Ploegsteert. De zone van 100 hectare is een zegen voor de recreatieve gebruiker. Dit moet ook kunnen in Waasten." De schepen heeft verder te kennen dat de impact op het landschap erg groot is. "Ik heb inmiddels de test gedaan. Op de Kemmelberg is de site van Waasten heel wat indrukwekkender dan die van Nieuwkerke. De site in Waasten is een industriële zone geworden maar waar er op dergelijke zones meerdere bedrijven gevestigd zijn gaat het hier over één bedrijf." Het bedrijf in Waasten is gelegen op de vroegere site van de fabriek La Jatte. "Dit bedrijf had niet zo'n impact op onze leefgemeenschap. Het bedrijf was kleinschaliger en zorgde voor heel wat tewerkstelling voor de mensen van de gemeente zelf. Hier bij Clarebout Potatoes werken nu vooral Fransen."(MD)