In totaal zullen 1.500 Pop.kado's aan de man gebracht worden. Het Centrummanagement, dat budget overheeft door evenementen die niet konden doorgaan, neemt hiervoor dus 15.000 euro voor haar rekening. De eerste honderd mensen die eventueel te laat komen, kunnen deelnemen aan een tombola van tien extra Pop.kado's.
...

In totaal zullen 1.500 Pop.kado's aan de man gebracht worden. Het Centrummanagement, dat budget overheeft door evenementen die niet konden doorgaan, neemt hiervoor dus 15.000 euro voor haar rekening. De eerste honderd mensen die eventueel te laat komen, kunnen deelnemen aan een tombola van tien extra Pop.kado's.Wie in juli of augustus reeds Pop.kado's aankocht, komt niet meer in aanmerking om deel te nemen aan de nieuwe actie. Bovenop die 50 euro eigen inbreng legt het Centrummanagement opnieuw 20% bij, hetzij 10 euro, maar ook nooit meer dan 10 euro (wie bijvoorbeeld een Pop.kado van 75 euro zou kopen, ontvangt dezelfde 10 euro). Op die manier kan deze nieuwe actie, waarvan de precieze datum ruim vooraf bekend gemaakt wordt, niet ontsporen en blijft het budget gelimiteerd op 15.000 euro."Het Centrummanagement dient wel nog een systeem uit te werken om de actie coronavrij te laten verlopen, zonder wachtrijen. Het vorige systeem met de Pop.kado moesten we om budgettaire redenen abrupt stoppen op 1 september. We gaven al een Pop.kado van 20 euro aan elk van de 8.785 gezinnen, en de 20% waardeverhoging zorgde ervoor dat er voor 483.377 euro aan Pop.kado's extra werd verkocht.""Deze werden besteed bij 104 deelnemende handelaars. Voor de stadskas was dat niet langer houdbaar. Door zo kort op de bal te spelen en geen alternatieve of uitdoofregeling voor te kunnen stellen, vielen heel wat mensen die gebruik wilden maken van de ruime termijn, uit de boot. De stad heeft door corona geen extra mogelijkheden, maar het Centrummanagement neemt nu dus over", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Met de nieuwe actie geven we nog een extra boost aan de lokale economie bij het eindejaar. Het schepencollege besliste ook om de horeca extra verlenging van de huidige corona-terrasregeling te bieden, tot 15 november", aldus de burgemeester.Bram Meeuw van Open VLD reageert: "We nemen hier akte van een actie van de vzw Centrummanagement in dezelfde trend als de recente Pop.kado-actie met 20% extra waarde. Onze fractie is alvast tevreden dat het Centrummanagement erin slaagt om het gebudgetteerde bedrag als het ware te betonneren en zo niet voor voldongen feiten geplaatst kan worden zoals bij de laatste dergelijke actie."Vanaf begin oktober wordt de fuifzaal De Kouter omgebouwd tot een podiumzaal, tot maximum 100 toeschouwers. Wie verplicht moet uitwijken naar een grotere zaal, betaalt het tarief van de accommodatie die hij oorspronkelijk huurde. (AHP)