Sinds de sluiting van Mewaf, een dochteronderneming van Van Marcke, staat de grote industriële site tussen de Brugsesteenweg en de Iepersestraat in het noorden van Kortrijk zo goed als leeg. Het bedrijf dat in 1949 werd gesticht, was ooit een van de grootste kantoormeubelfabrikanten van het land. In 2012 kondigde de directie de sluiting van Mewaf aan, waarna Van Marcke de gebouwen nog even gebruikte als tijdelijke opslagplaats. Naast industriële panden bestaat de site van zo'n 26 hectare uit gras- en weilanden en enkele beschermde arbeiderswoningen.
...

Sinds de sluiting van Mewaf, een dochteronderneming van Van Marcke, staat de grote industriële site tussen de Brugsesteenweg en de Iepersestraat in het noorden van Kortrijk zo goed als leeg. Het bedrijf dat in 1949 werd gesticht, was ooit een van de grootste kantoormeubelfabrikanten van het land. In 2012 kondigde de directie de sluiting van Mewaf aan, waarna Van Marcke de gebouwen nog even gebruikte als tijdelijke opslagplaats. Naast industriële panden bestaat de site van zo'n 26 hectare uit gras- en weilanden en enkele beschermde arbeiderswoningen. In 2017 startte de stad Kortrijk in samenwerking met Leiedal met de opmaak van een nieuw bestemmingsplan. Een vijfdaagse workshops en grote studie resulteerde in een eerste Ruimtelijk Uitvoeringsplan, het RUP Mewaf. Daarin wordt de bestemming van de gronden gewijzigd van 'milieubelastende industrieën' naar 'kmo-zone' wat de komst van 58 ateliers, werkplaatsen en andere kmo-units op de site mogelijk moet maken. Daarnaast is ook ruimte voorzien voor een 100-tal woningen, een groenzone en een nieuwe fietsverbindingen. Op 12 december vorig jaar werd het RUP voorgesteld op twee infosessies voor de buurtbewoners van de Iepersestraat, de Lijnwaadstraat, de Brugsesteenweg, de Watermolenstraat en de Izegemsestraat. Meteen staken heel wat vragen de kop op, vooral in het kader van mobiliteit. Op 14 januari organiseerden enkele buren uit de Iepersestraat een informele vergadering in het Molenheem op Heule-Watermolen. Het doel? Zich als één groep verzetten tegen de aangekondigde plannen.Het is druk bij Kurt Detavernier uit de Iepersestraat. Wie de sinds vorige week opgestarte petitie fysiek wil ondertekenen, belt best aan bij nummer 38. "Je ziet, we staan niet alleen met onze bezwaren. Ik schat dat zo'n 95 procent van de mensen uit de Iepersestraat ons algemeen bezwaarschrift onderschrijft", zegt hij. Samen met Thierry Nolf, Alex Rommel en Tom Vandenbogaerde is Kurt een van de initiatiefnemers van de Actiegroep Iepersestraat. "Hoe verder de presentatie van Stad en Leiedal vorderde, hoe meer problemen we zagen opduiken", vertelt Kurt, die al 16 jaar in de Iepersestraat woont. "Ik was er nochtans met een open blik aan begonnen, maar het lijkt ons gewoon echt niet doenbaar." De actiegroep concentreert zijn bezwaren op twee concrete punten: de verregaande bebouwing van het gebied en de te grote impact op de mobiliteit.""Zo goed als alle open ruimte die er vandaag is, wordt opgeofferd voor kmo's", pikt Thierry in. Hij woont al tien jaar met zijn gezin in de buurt. "Dat botst met de aangekondigde betonstop van de stad en is volgens ons niet eens nodig. Het Bedrijvenpark Kortrijk-Noord ligt hier op een boogscheut vandaan, net als Ter Ferrants. Op beide sites is aanzienlijk wat leegstand. Waar is de noodzaak dan om hier een nieuwe bedrijvensite neer te poten? Zo groot kan de vraag toch niet zijn. Wij zijn niet tegen ondernemen, integendeel. Maar trop is toch wat te veel."Kurt en Thierry klappen hun laptop open en tonen een filmpje van 'Kortrijk 2025'. Daarin wordt, met beelden van de site-Mewaf, gewag gemaakt van zowel een kmo-zone als volkstuintjes, een speelpleintje en zelfs sportvelden. "Maar waar zijn die naartoe? Alle eerdere beloftes lijken verdwenen", zucht Kurt.Meer dan 50 extra bedrijven aansluitend op de Iepersestraat betekent ook heel wat extra verkeer. Ook daar maken de buren zich zorgen over. "Al jaren richten we ons met brieven en petities tot de stad over de onveiligheid in de Iepersestraat en het kruispunt met de Izegemsestraat", aldus Kurt nog. "Zonder resultaat. Als de kmo-zone er komt, komen er voor de units aan de Iepersestraat ongeveer 300 werknemers bij. Dat betekent dat we op 1.200 verkeersbewegingen extra mogen rekenen. Al dat verkeer zal hier uiteraard tijdens de spitsuren moeten passeren. Onze straat kan dat niet slikken."Donderdag trokken de buren samen naar schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) om hun bezwaarschrift en petitie persoonlijk af te geven. "Eigenlijk moeten ze hun huiswerk opnieuw maken. Wij zijn alleszins bereid om te zoeken naar een compromis. Er is veel protest, hopelijk worden onze opmerkingen serieus genomen."