Het overgrote deel van de buurt heeft het al opgegeven, maar Pieter Rigole en Liesbeth De Blaere blijven zich verzetten tegen de plannen die het bedrijf Lavaert heeft langs de Aalbeeksesteenweg. "Er liggen ons een aantal zaken dwars", begint Pieter. "Allereerst zijn de vooropgestelde plannen niet milieuvriendelijk en ook het verkeer in onze straat wordt er een stuk onveiliger op. Het ergste is dat het protest van de buurt genegeerd wordt door het stadsbestuur. Een bestuur dat bovendien uitblinkt in minimale communicatie. Tenslotte is het voor ons een helse taak om bezwaar of beroep aan te tekenen via het Omgevingsloket, echt een draak van een toepassing."
...