Onder de noemer 'Kies voor Horeca' is Horeca Vlaanderen bezig met een ronde langs de Vlaamse grote steden om er, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, in gesprek te gaan met de plaatselijke politieke kopstukken over het horecamemorandum. Vrijdagnamiddag was Brugge aan de beurt en de plaats van afspraak was het Hotel Prinsenhof, waar uitbater én ondervoorzitter van Horeca Vlaanderen Thierry Lemahieu als gastheer optrad.
...

Onder de noemer 'Kies voor Horeca' is Horeca Vlaanderen bezig met een ronde langs de Vlaamse grote steden om er, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, in gesprek te gaan met de plaatselijke politieke kopstukken over het horecamemorandum. Vrijdagnamiddag was Brugge aan de beurt en de plaats van afspraak was het Hotel Prinsenhof, waar uitbater én ondervoorzitter van Horeca Vlaanderen Thierry Lemahieu als gastheer optrad. Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A), Jasper Pillen (Open VLD), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Nele Caus (NV-A), Raf Reuse (Groen), Mieke Van Hoorde (PVDA) en schepen Dirk De fauw (CD&V) gingen in op de invitatie. Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen wees de aanwezige politici op de checklist om eenvoudig na te gaan hoe 'horeca-proof' hun stad of gemeente is. "De ambitie is om in 2024 minstens 70% van de doelstellingen in iedere gemeente te realiseren. De aanpak van deloyale concurrentie, structureel overleg en een goede bereikbaarheid zijn de prioriteiten", liet hij verstaan. Thierrry Lemahieu, ondervoorzitter van Horeca Vlaanderen maar ook bestuurder bij Horeca Brugge vzw, zoomde in op de lokale Brugse bekommernissen. Zo pleitte hij voor het (weer) in het leven roepen van de functie van horecacoach bij de stad, met een ruim mandaat, om als tussenschakel en gesprekspartner te fungeren en om horeca-uitbaters te ondersteunen. "Wat de terrassen betreft, zijn we tevreden dat er nu al meer mogelijk is, maar we denken toch dat het systeem met winterterrassen - nu slechts één enkele rij stoeltjes tegen de gevel - moet uitgebreid worden", liet Lemahieu verstaan. "Het terrasreglement moet aangepast worden aan de huidige noden en ontwikkelingen op de markt. Aan de Rozenhoedkaai staan nu prachtige terrassen met transparante afsluiting en we stellen voor dat dit overal zou moeten kunnen en de norm wordt. En misschien moeten deze mooie terrassen dan ook het hele jaar door kunnen blijven staan. Wat mobiliteit betreft, moet er blijvend over gewaakt worden dat de stad bereikbaar blijft en dat leveranciers die de horeca bevoorraden hun werk kunnen doen. Al te grote beperkingen zijn nefast. Enkele leveranciers kochten al nieuwe, kleinere vrachtwagens aan om aan de strenge normen om te mogen leveren te voldoen maar we moeten ons afvragen of dit op den duur niet net tot méér vrachtwagens in de stad zal leiden om het volume te kunnen blijven aanleveren." Jasper Pillen van Open VLD onderschreef nadrukkelijk de vraag naar een horecacoach en ook de andere partijen toonden zich alleszins voorstander voor een goed en nauw contact tussen horeca en stadsbestuur. De aanwezige politici toonden ook begrip voor de vraag naar een soepeler terrasbeleid maar Raf Reuse van Groen wees er wel op dat de toegankelijkheid voor iedereen moet gegarandeerd blijven en dat de vrije doorgang op trottoirs niet mag belemmerd worden. Burgemeester Landuyt verdedigde zijn beleid rond het beleveren van de horeca en stelde dat het historisch is dat je nu in de namiddag op de Markt kunt zitten zonder gestoord te worden door de vrachtwagens van leveranciers. Mieke Van Hoorde van Groen pleitte dan weer voor meer aandacht voor de deelgemeenten zodat ook daar meer horeca komt én voor een fijnmazig en gratis openbaar vervoer met waterstofbusjes. Stefaan Sintobin van Vlaams Belang wil dat er maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld fiscaal, om het uitsterven van de volkscafés een halt toe te roepen. Nele Caus (N-VA) hekelde de 'willekeur' bij het toekennen van vergunningen, in het bijzonder wat terrassen betreft. Dirk De fauw liet verstaan dat de wildgroei aan vakantiewoningen in woonbuurten hem zorgen baart. "Dit is nefast voor de reguliere logiesverstrekkende sector en zorgt ervoor dat het nog moeilijker wordt voor jonge gezinnen om een woning te verwerven", klonk het.