'De Brugse bieroorlog', zo werd de twist rond het gebruik van de naam Brugse Beer vorig jaar al genoemd toen De Halve Maan, brouwer van het bekende bier Brugse Zot, bezwaar aantekende tegen het gebruik van de naam 'Brugse Beer' als biermerk en naam voor de bierfirma van Stephane Kolijn.
...

'De Brugse bieroorlog', zo werd de twist rond het gebruik van de naam Brugse Beer vorig jaar al genoemd toen De Halve Maan, brouwer van het bekende bier Brugse Zot, bezwaar aantekende tegen het gebruik van de naam 'Brugse Beer' als biermerk en naam voor de bierfirma van Stephane Kolijn. De brouwer van Brugse Zot was van mijn mening dat er verwarring zou kunnen ontstaan tussen Brugse Beer en Brugse Zot. Maar het juridische geschil werd door de bevoegde instantie beslecht in het voordeel van Stephane Kolijn; dus die kon met gerust hart zijn bier Brugse Beer verder laten brouwen en op de markt brengen. Maar dat was buiten de waard gerekend. Letterlijk zelfs, want het is de waard van het bekende Brugse biercafé 't Brugs Beertje, Dries Brouckaert, die ook bezwaar maakte tegen het gebruik van de naam Brugse Beer wegens mogelijke verwarring met de naam van zijn café. Het was nu aan de ondernemingsrechtbank in Gent om te oordelen in het geschil. En nu stond Stephane Kolijn aan de verliezende kant want de rechter oordeelde dat de woordcombinatie Brugse Beer een inbreuk maakt op de handelsnaam van café 't Brugs Beertje. "Een 'Brugse Beer' kan niet meer en het verbod is nauwkeurig omschreven en beperkt door de rechter als elke aan mekaar geschreven woordcombinatie van Brugs of Brugse gevolgd door Beer", stelt Stephane Kolijn bedroefd vast. "De rechte koppelde zelfs een dwangsom van 2000 euro aan het gebruik van de naam Brugse Beer voor ons bier." Stephane besloot dan ook om de naam van zijn bier te veranderen naar De Beer van Brugge. Maar toch is hij van plan om in beroep te gaan. "Er kan toch nooit verwarring zijn tussen een plaatselijk café en een bier; dat zijn geheel verschillende producten. En het is ook niet zo dat het café 't Brugs Beertje wereldwijd bekend is - het is geen Google of Apple - zoals de rechter lijkt aan te nemen." Stephane stelt dat hij in het verleden meermaals heeft geprobeerd om tot een overeenkomst te komen of zelfs samen te werken met Dries Brouckaert van 't Brugs Beertje en betreurt dan ook tot het deze procedure moeten komen is. Een bewering die volgens de uitbater van 't Brugs Beertje helemaal niet klopt. "Toen Stephane Kolijn wilde strarten met zijn bier heb ik met hem enkel een gesprek van vijf minuten gehad. Hij liet me weten dat hij een bier op de markt zou brengen met de naam Brugse Beer", zegt Dries Brouckaert. "Hij wist dat ik daar bezwaren tegen had maar was daar niet van af te brengen. Dus nu beweren dat hij altijd in gesprek is willen gaan, dat klopt helemaal niet. En wat dat samenwerken betreft om een bier op de markt te brengen: hij is pas heel recent met dat voorstel op de proppen gekomen; na de uitspraak van de rechter in dit geschil namelijk. Of ik daar zal op ingaan. Dat weet ik nog niet. Ik heb voor alle duidelijkheid niet echt een persoonlijk conflict met mijnheer Kolijn. We hadden gewoon een andere mening over het gebruik van de naam Brugse Beer en we hebben een derde partij, de rechter dus, laten oordelen. Ik zeg voorlopig geen ja of geen neen op zijn voorstel. Dat zullen we nu eerst rustig bekijken en dan zien we wel wat er mogelijk is."