Voor deze week had u wellicht nog nooit gehoord van Brugse Beer, het biertje van de Brugse ondernemer Stephane Kolijn. De zaakvoerder van Hostel Lybeer wil zijn bier al even lanceren, maar stootte daarbij op verzet van brouwerijen De Halve Maan en Alken-Maes. Respectievelijk de bedrijven achter Brugse Zot en Brugs Tarwebier, al wordt dat laatste ondertussen ook gebrouwen bij De Halve Maan in Brugge.
...

Voor deze week had u wellicht nog nooit gehoord van Brugse Beer, het biertje van de Brugse ondernemer Stephane Kolijn. De zaakvoerder van Hostel Lybeer wil zijn bier al even lanceren, maar stootte daarbij op verzet van brouwerijen De Halve Maan en Alken-Maes. Respectievelijk de bedrijven achter Brugse Zot en Brugs Tarwebier, al wordt dat laatste ondertussen ook gebrouwen bij De Halve Maan in Brugge.De inzet van deze Brugse bieroorlog? Het gebruik van het woord Brugs of Brugse in de benaming van het bier. De Halve Maan en Alken-Maes tekenden dan ook verzet aan bij het Bureau van de Intellectuele Eigendom voor de Benelux. Die instelling besliste echter in het voordeel van Brugse Beer: de claim heeft volgens het Bureau geen juridische onderbouw en Brugse Beer kan dus perfect bestaan naast Brugse Zot of andere gelijkaardige namen. De argumentatie rond mogelijke verwarring of misleiding wordt dus van de hand gewezen.Die beslissing stemt Stephane Kolijn uiteraard tevreden. "De Halve Maan en Alken-Maes trachten sinds jaar en dag een monopolie te krijgen op alles wat Brugs is en met bier te maken heeft", zegt hij. "Deze uitspraak lijkt daar een einde aan te maken en is een lelijke streep door hun rekening."Brouwerij De Halve Maan laat in een officiële reactie weten nooit enige rechtszaak of claim tegenover Stephane Kolijn te hebben gehad. "Het merkenbureau van De Halve Maan bewaakt de rechten van de brouwerij en de verdediging van haar depots internationaal, en neemt hiervoor indien nodig de gepaste maatregelen", klinkt het. Lees: De Halve Maan heeft misschien zélf geen procedure opgestart tegen Brugse Beer, maar een merkenbureau deed dat in opdracht van de brouwerij wel. Concreet gaat het hier over Intellectuel Property Architects Gevers in Diegem.Xavier Vanneste van De Halve Maan laat voorts verstaan alle spelers op de markt te respecteren en niemand onder druk te zetten. "Brouwerij De Halve Maan staat voor authentieke bieren die voor 100 procent in Brugge en door lokale medewerkers worden geproduceerd. De brouwerij investeert hiervoor al jaren, onder meer in de bierleiding die de productie in Brugge moet garanderen. Niet voor niets draagt Brugse Zot dus de baseline het échte Brugse stadsbier." Maar net die laatste uitspraak zorgt voor een nieuwe episode in de Brugse bieroorlog. Stephane Kolijn wil De Halve Maan nu zélf dagvaarden. "Dat ze hun Brugse Zot omschrijven als het enige échte stadsbier, is niet correct. Precies alsof ze het officiële bier van de stad Brugge zijn. Dat suggereren, is absoluut verboden op basis van bepalingen in het Wetboek economisch recht."Het stoot de ondernemer dan ook tegen de borst dat de stad Brugge, op enkele uitzonderingen na, altijd Brugse Zot schenkt op recepties en andere officiële gelegenheden. "Het wordt tijd dat ook de andere Brugse bieren de erkenning krijgen die ze verdienen. Het zou het stadsbestuur sieren om niet altijd met dezelfde brouwerij samen te werken."Hallo Dirk De fauw, burgemeester van Brugge? "Ik wil er op wijzen dat we met De Halve Maan altijd kunnen rekenen op een goede dienstverlening, ook bij evenementen die wellicht minder winstgevend zijn. Het is wel zo dat we bij bepaalde evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie voor de Bruggelingen, zeker ook andere brouwers de kans geven om hun bier te tappen. Onlangs was dat nog het geval voor Fort Lapin en in een verder verleden Paljas. Wij staan altijd open voor samenwerking."Over de bieroorlog op zich, wil de Brugse burgervader zich niet uitspreken. "Maar het is altijd jammer als er moet geprocedeerd worden", vindt hij. "Het zou beter zijn mochten de betrokkenen hun probleem kunnen uitpraten."Kristof Vandenbussche van brouwerij Fort Lapin vindt alvast ook dat het stadsbestuur meer inspanningen zou mogen leveren om andere lokale bieren een kans te geven. "Na enig aandringen heb ik de kans gekregen om te mogen tappen op de nieuwjaarsreceptie", zegt hij. "Maar dat is slechts één keer per jaar. Toen ik voorstelde om op meer regelmatige basis te kunnen samenwerking, vroeg de Dienst protocol om een offerte te maken. Ik deed dat, maar kreeg er nooit een antwoord op. De verantwoordelijke voor die dienst had mij zelfs eerst laten verstaan nog nooit gehoord te hebben van brouwerij Fort Lapin..."In het dispuut tussen Stephane Kolijn en Xavier Vanneste wil Kristof zich liever niet mengen. "Ik ben al even actief in Brugge en heb in elk geval nog nooit de indruk gehad dat De Halve Maan een of andere druk zou uitoefenen op de kleintjes. Zelf zou ik niet procederen voor het gebruik van het woord Brugs, maar dat is hun keuze. Ik heb er destijds bewust voor gekozen om dat woord niet te gebruiken voor mijn bieren. Net omdat ik weet dat anderen dat nogal gemakkelijk ook kunnen doen. Ik zou er dus niet voor procederen, al moet ik toegeven dat ik het ook wel moeilijk heb met merken of bierfirma's die zichzelf Brugs noemen, maar dat eigenlijk niet zijn. In die zin heb ik veel respect voor De Halve Maan. Zij werken echt in eigen stad en met eigen mensen, doen grote investeringen en spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stad. Eerlijk gezegd: het zijn enkel De Halve Maan en Fort Lapin die zich volledig Brugse brouwerijen kunnen noemen..."Stephane Kolijn maakt zich nochtans sterk dat Brugse Beer ook in Brugge gebrouwen wordt. Alleen wil hij niet zeggen bij welke brouwerij. Los van het dispuut tussen De Halve Maan en Alken-Maes enerzijds en Brugse Beer anderzijds, is er nog een derde speler opgestaan in de Brugse bieroorlog. Dries Brouckaert van café 't Brugs Beertje heeft Stephane Kolijn gedaagvaard, omdat de naam van zijn café en die van het bier te sterk op elkaar lijken. "De uitspraak volgt in maart", zegt Dries. "Mensen zouden kunnen denken dat ik een café run onder de vleugels van de firma van Stephane Kolijn, en die indruk wil ik niet wekken. Ik heb niks tegen meneer Kolijn, maar ik wil een onafhankelijk café blijven. Zoals ik al 35 jaar ben." "Alle actoren die rond bier bezig zijn in Brugge, zouden beter samenwerken in plaats van elkaar de duvel aan te doen", vindt Stephane Kolijn tot slot. "Ik begrijp ook niet hoe 't Brugs Beertje hier hinder zou kunnen van ondervinden. Het gaat over twee verschillende zaken: een café en een bier."