Sinds de invoering van de vakantiewoningenstop in de binnenstad, die sedert 2002 van kracht is, doet er zich een verschuiving voor naar de randgemeenten. Bovendien stelde schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon een gevoelige stijging in stedenbouwkundige aanvragen vast, mede gestimuleerd door de lage rentevoeten. Het noopt het stadsbestuur tot maatrege...

Sinds de invoering van de vakantiewoningenstop in de binnenstad, die sedert 2002 van kracht is, doet er zich een verschuiving voor naar de randgemeenten. Bovendien stelde schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon een gevoelige stijging in stedenbouwkundige aanvragen vast, mede gestimuleerd door de lage rentevoeten. Het noopt het stadsbestuur tot maatregelen om een wildgroei aan vakantiewoningen aan banden te leggen. De stadsadministratie heeft werk gemaakt van een beoordelingskader voor aanvragen tot omvorming naar vakantiewoning buiten de stadskern. Geen algemene stopVolgen schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon komt dit er in essentie op neer dat bij de verplichte aanvraag van een omgevingsvergunning woningen met minder dan 200m² bruikbare vloeroppervlakte geen vergunning meer kunnen krijgen: "Dit wil dus zeggen dat daarboven wel nog een omvorming kan. Het basisidee van een algemene stop wordt dus verlaten omdat er wel degelijk vraag naar is. Die vraag wordt nu gecontroleerd benaderd. Naast de beperking op vloeroppervlakte worden ook het aantal verblijvende personen, het aantal toiletten, de oppervlakte van de slaapkamers en de gemeenschappelijke ruimte gespecifieerd. Op deze manier houdt de Stad meer controle en worden er op termijn hogere kwalitatieve vakantiewoningen aangeboden." Burgemeester Dirk De fauw is er zich van bewust dat deze maatregel hier en daar op weerstand zal stuiten: "Vakantiewoningen zijn echter een factor die mee de woningprijzen stuwen en het aspect van betaalbaar wonen voor jonge gezinnen onder druk zet. Dit laatste is een speerpunt voor de huidige bestuursploeg. De sterke en vlugge uitbreiding van het aantal vakantiewoningen doet het aanbod van de huurwoningen dalen en doet de huurprijzen, die in Brugge reeds zeer hoog zijn, stijgen."