Brugge wil eindelijk oude vismijnsite revitaliseren

Stefan Vankerkhoven

De Stad Brugge wil het bijzonder plan van aanleg (bpa) voor de Zeebrugse vissershaven herzien. Na dertig jaar vruchteloos proberen moet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan de site van de oude vismijn revitaliseren. De familie Becaus plant er appartementen en winkels.

Eind de jaren ‘80 gaf toenmalig Brugs burgemeester Frank Van Acker de stedelijke, oude Zeebrugse vismijn in erfpacht aan de familie Becaus-Pieters. Die realiseerde op een andere plek in de haven een nieuwe vismijn, maar de plannen om het oude gebouw met winkeltjes en horeca een nieuw leven te geven, mislukten. Nu wil de erfpachthouder de oude vismijn volledig afbreken en vervangen door flatgebouwen, met op het gelijkvloers handelszaken.

Voor de revitalisering van de buurt maakt de stad Brugge een nieuw, ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op. “Met dit project wil de stad de woon- en de leefkwaliteit van Zeebrugge verhogen en de visserswijk hip maken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Waterfront

Het rup moet de oude site een kwalitaiteve, nieuwe invulling geven, met wonen, handel en een aantrekkelijke open ruimte. Want het huidig bpa laat enkel dagrecreatie toe. “Vele horecazaken zijn hier verdwenen, er rest enkel nog het themapark Seafront. Met het nieuwe rup wordt wonen aan het water uniek. Op het gelijkvloers van de geplande nieuwbouwappartementen komen ruimtes vrij voor winkels, kappers, apotheek en een overdekte versmarkt. Rond het Prins Albertdok voorzien we een waterfront. De straat tussen de flats en het water zal deels heringericht worden als publieke ruimte, met wandelcircuit en een kiosk.”

“Al die faciliteiten moeten samen met Seafront Zeebrugge aantrekelijker maken om te wonen en als tweede verblijf. We zoeken een gezond evenwicht tussen een- en meergezinswoningen, ontspanning en handel”, aldus Franky Demon. Inmiddels is het milieu-effectenrapport goedgekeurd. Nog tot 1 februari loopt er een openbaar onderzoek, de bewoners kunnen bezwaren indienen. Daarna moet de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) zich over dit dossier buigen. In mei zou de gemeenteraad het definitief plan moeten goedkeuren.

Wegens covid kon de stad geen infomoment organiseren over de plannen. Er is wel op maandag 25 januari een online infomoment mogelijk, voor wie zich inschrijft. “Dan kunnen buurtbewoners al hun vragen afvuren op twee medewerkers van de dienst Omgevingsvergunningen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Info: www.brugge.be/rup-vissershaven-208