De 'eerste spadesteek' werd bijgewoond door delegaties van het havenbestuur van Zeebrugge, BESIX (de uitvoerende aannemer) en International Car Operators (I...

De 'eerste spadesteek' werd bijgewoond door delegaties van het havenbestuur van Zeebrugge, BESIX (de uitvoerende aannemer) en International Car Operators (ICO). Het is in het licht van de groeiende autotrafieken dat het havenbestuur de beslissing nam om extra infrastructuur te bouwen in de achterhaven.De nieuwe kaaimuur wordt gebouwd aan de Hanze Terminal van International Car Operators. Deze derde terminal van ICO in Zeebrugge werd in 2014 in gebruik genomen.Het gaat concreet om een verlenging van de huidige kaaimuur in het Zuidelijk Kanaaldok, 200 meter in zuidelijke richting (landinwaarts) en een retourkaai van 172 meter naar het westen (wat het dokuiteinde zal gaan vormen).De bouw van de kaaimuur en baggerwerken zullen naar verwachting begin 2017 klaar zijn. (FN/BP)