Wordt oude site Beltrami straks een woonzorgbuurt? “Bouwen aan zorg van de toekomst in stadscentrum”

Voorzitter van de raad van bestuur van Zorgbedrijf Harelbeke Lynn Callewaert en algemeen directeur Gerdy Haes bij de Beltrami-site.© (foto LOO)
Voorzitter van de raad van bestuur van Zorgbedrijf Harelbeke Lynn Callewaert en algemeen directeur Gerdy Haes bij de Beltrami-site.© (foto LOO)
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Zorgbedrijf Harelbeke koopt de oude Beltrami-site. De zorgorganisatie verzekert op die manier de beschikbaarheid van toegankelijke en toekomstbestendige publieke woonzorgvormen in het centrum van de stad.

Zorgbedrijf Harelbeke bereikte met de eigenaars van de Beltrami-site aan de Andries Pevernagestraat een overeenkomst tot aankoop. De site is circa 17.000 vierkante meter groot en is eigendom van het Gesticht van het H-Hart, de nv Carimmo en de vzw Woon en Zorg H. Hart.

“De site leent zich tot het ontwikkelen van een woonzorgbuurt die een veilige en zorgzame omgeving kan bieden en toch naadloos aansluit bij het stadscentrum waardoor deelname aan het maatschappelijk leven verzekerd blijft”, zegt Gerdy Haes, algemeen directeur van Zorgebedrijf Harelbeke.

“De nieuwe site kan een alternatief zijn voor de renovatie van de bestaande voorzieningen in het centrum: woonzorgcentrum Ceder aan de Leie en de groep van assistentiewoningen De Beiaard. We verzekeren op die manier de beschikbaarheid van toegankelijke en toekomstbestendige publieke woonzorgvormen in het centrum van de stad, naast de bestaande zorgcampus De Vlinder in de Kollegewijk.”

Buurtgerichte zorg

“Wij willen (ver)bouwen aan zorg van de toekomst, liefst in het stadscentrum. Aan zowel Ceder aan de Leie als De Beiaard zijn ingrijpende aanpassingswerken nodig. We voorzien een studie. Voor eind 2022 moet de raad van bestuur dan op basis van die studies beslissen over hetzij renovatie van de bestaande voorzieningen, hetzij nieuwbouw op de Beltrami-site”, duidt Lynn Callewaert als voorzitter van de raad van bestuur van Zorgbedrijf Harelbeke.

Zorgbedrijf Harelbeke stelt nu zo snel mogelijk deskundigen aan die de organisatie kunnen bijstaan bij het uitvoeren van die financieel-technische en zorg-strategische studies.

“Belangrijk hierbij is dat de studies niet enkel rekening houden met de toekomstige zorgnoden in termen van te realiseren aantallen woongelegenheden op basis van demografische prognoses, maar ook oog hebben voor evoluerende verwachtingen bij mensen in termen van levensbestendig wonen, buurtgerichte zorg, de invulling van alle aspecten die bijdragen aan welzijn en levenskwaliteit. Dit naast de loutere zorg, met autonomie voor en in een eigen regie van de zorgvrager”, gaat Lynn verder.

Geen nadelen

“Voor een toekomstig aanbod kijken we dus veel ruimer dan enkel naar de woongelegenheden in een traditioneel wzc of in de gekende assistentiewoningen. Indien de Beltrami-site uiteindelijk geen woonzorgbestemming krijgt, dan kunnen de gronden opnieuw te koop worden gesteld of een andere bestemming krijgen binnen de verdere stadsontwikkeling.”

Zorgbedrijf Harelbeke zorgt ervoor dat huidige en nieuwe bewoners op de korte termijn geen nadelen ondervinden inzake comfort en veiligheid als gevolg van de renovatie- of nieuwbouwplannen op middellange termijn. De aankoop gebeurt met de steun van stad Harelbeke.

(PVH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier