Voormalige brouwerij wordt nieuwe woonwijk

Redactie KW

Op de gemeenteraad van donderdag 21 januari werd het stratentracé en de omgevingsaanvraag goedgekeurd voor de gronden van de voormalige brouwerij De Gomme in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. Danneels Development wil het volledige gebied verkavelen voor 40 eengezinswoningen, 11 stapelwoningen en 3 kavels voor carports.

De brouwerij De Gomme zelf werd al reed jaren geleden afgebroken, enkel de twee herenhuizen links en rechts van het te bebouwen perseel herinneren nog aan het verleden. Op de gemeenteraad van 21januari werd de indeling van het volledige gebied goedgekeurd. De drie bezwaren die werden ingediend voor deze site werden reeds op het Schepencollege van 21 december behandeld.

De omgevingsaanvraag omvat het verkavelen van een perceel grond waarop vroeger een brouwerij was gevestigd in 40 kavels voor ééngezinswoningen, in 1 kavel voor maximaal 11 stapelwoningen en 3 kavels voor carports, met de aanleg van een nieuwe weg en bijhorende infrastructuur. De inkom van loten 1 t.e.m. 33 wordt voorzien langsheen de nieuw aan te leggen weg. In de verkaveling worden diverse wadi’s en groenzones voorzien waarbij de groenzones zo worden ingericht dat ze maximaal kunnen dienst doen als speel- en ontmoetingsplaats. De loten 1 tot 14 situeren zich met garages in de achtertuin op de Papenhoekstraat. De loten 15 tot 20 zijn een spiegeling van de loten 21 t.e.m. 26 en hebben een tuindiepte van gemiddeld 10.00 m. De loten 27 tot en met 33 sluiten aan met de tuinen van de woningen in de Brouwerijstraat. De tuindiepte van deze woningen is ongeveer 12.00 m. Achteraan deze tuinen wordt evenwijdig aan de achterperceelsgrens een kruiwagenpad voorzien. De loten 34 tpt en met 40 grenzen rechtstreeks aan de Torhoutsestraat. De tuindiepte van deze loten bedraagt ongeveer 8.50 m. Achter deze tuinen wordt eveneens een kruiwagenpad voorzien. De hoofdbestemming van deze kavels is ééngezinswoningen maar ook mogelijk als complementaire functie zoals kantoorfunctie, vrij beroep en dienstverlening toegelaten tot maximaal 30% van de beschikbare totale vloeroppervlakte. De woningen mogen maximaal 2 bouwlagen hebben met een kroonlijsthoogte van maximum 7.00 m en een nokhoogte van 12.00 m.

Het lot 41, grenzend aan de tuinen van de loten 34 t.e.m. 40 is bestemd voor de stapelwoningen. Hiertoe worden 2 bouwzones aangeduid. De bouwzones zijn voorzien tot op 7.00 m van de perceelgrens met het aangrenzend perceel Torhoutsestraat 60. Deze woningen hebben maximale 2 bouwlagen en een maximale kroonlijsthoogte van 7.00 m. Hier wordt een plat dak verplicht. De stapelwoningen hebben een zuivere woonfunctie waarbij noch nevenbestemmingen, noch woningsplitsing toegelaten is. De kavels 42, 43 en 44 worden bestemd voor het oprichten van carports met 1 bouwlaag van maximaal 3.50 m kroonlijsthoogte en plat dak.

Centraal in de verkaveling worden 26 carports voorzien en 32 openbare autostandplaatsen. Hier wordt ook een private fietsenstalling en een afvalverzamelpunt voorzien. Ter hoogte van lot 41, in het begin van de verkaveling aan de rechterzijde, worden 5 gegroepeerde carports voorzien en 8 openbare autostandplaatsen.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.