Vol huis voor infovergadering over ‘Smurfendorp’ Drie Hofsteden: “Geen inbreuk op reglementen gebeurd”

Maandagavond stond een infovergadering gepland voor de buurt. Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) voert hier het woord. © MD
Margot Demeulemeester
Margot Demeulemeester Stadsreporter Kortrijk

Maandagavond heeft de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk opnieuw een infovergadering gehouden in het buurtcafé van de Drie Hofsteden. Na de heisa over het ‘smurfendorp’ van de afgelopen week tekenden heel wat buurtbewoners present voor de toelichting over de nieuwe plannen rond de zone tussen de Oudenaardsesteenweg, het Guldensporenpad en de Minister De Taeyelaan.

Het ‘Smurfendorp’ kwam vorige week enkele keren prominent in het nieuws. Zo tekent het buurtcomité van de wijk Drie Hofsteden al langer verzet aan tegen de blauwgetegelde huizen in de Perziklaan en de Cederlaan, die sinds juni 2021 bewoond worden. De inwoners van de sociale huurwoningen met appelblauwzeegroene faiences reageerden verbolgen. Zij zijn de kritiek meer dan beu. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het gisteren over de koppen lopen was op de nieuwe algemene infovergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk. Na de algemene toelichting konden de aanwezigen gedetailleerde plannen inkijken en gerichte vragen stellen aan het architectenbureau en de projectleiders van het stadsbestuur aan aparte praattafels.

Project Cederlaan

Binnen het project Cederlaan, dat medio 2024 op zijn eind zou moeten lopen, is momenteel de tweede fase aan de gang met de sloop van 12 huizen en de renovatie en nieuwbouw van 51 wooneenheden. De bouw van de nieuwe sociale huurwoningen met appelblauwzeegroene faiences, naar ontwerp van KRAS architecten, valt niet bij iedereen in de smaak. Toch zullen ook in de tweede fase van het bouwproject woningen met dezelfde gevels opgetrokken worden. “We willen in een mooie en aangename wijk wonen. Zoals de kaarten nu liggen, zullen we binnenkort verschijnen op de site van ‘Ugliest Belgian Houses’, daar zijn we zeker van”, staat te lezen op de Facebookpagina ‘Actiecomité Drie Hofsteden’ die intussen 159 volgers telt.

Toegegeven, de overlegmomenten met Wonen Regio Kortrijk konden misschien op een toegankelijkere manier georganiseerd worden en dat nemen wij zeker mee naar volgende projecten – schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester)

Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) liet maandag nogmaals verstaan dat het project reeds te ver gevorderd is om nog aanpassingen door te voeren aan het ontwerp. “Er is geen inbreuk op de stedenbouwkundige reglementen. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor fase 1 werden slechts drie bemerkingen genoteerd en die gingen over een mogelijke inkijk bij een woning op Kapel ter Bede. Daarvoor zijn maatregelen genomen. De andere twee hadden niets te maken met de architectuur”, aldus Maddens.

“Voor fase 2 werden geen bezwaren ingediend. Toegegeven, de overlegmomenten met Wonen Regio Kortrijk konden misschien op een toegankelijkere manier georganiseerd worden en dat nemen wij zeker mee naar volgende projecten, maar de appreciatie van architectuur kent nu eenmaal voor- en tegenstanders. Dat wij strenger zijn voor particulieren dan een sociale woningmaatschappij moet ik ontkennen. Het gaat om een totaalaanpak van een buurt waarbij we een bepaalde beeldkwaliteit nastreven. De keuze voor architectuur is kwestie van appreciatie, langs de ene kant hebben we woningen die in baksteen opgetrokken zijn, aan de andere kant hebben we woningen met een uitgesproken architectuur op bepaalde plaatsen. We gaan dit globaal beeld bewaken en kunnen dus wat betreft de bakstenenwoningen geen andere architectuurvorm toelaten.”

Zo moet de omgeving van de Cederlaan er uit zien na de werken.
Zo moet de omgeving van de Cederlaan er uit zien na de werken. © Wonen Regio Kortrijk

Eind december werd bij de stad de aanvraag ingediend voor de heraanleg van het openbaar domein in de buurt. De “te brede” straten worden smaller waardoor er meer plaats vrijkomt voor voetpaden en meer groen. Het parkeren in de straat wordt beter georganiseerd en parkeerstroken worden uitgevoerd in waterdoorlatende betonstraatstenen, afgewisseld met groenvakken en bomen. Doorheen de hele wijk worden nieuwe bomen en lage struiken geplant en op drie plaatsen worden zitbanken voorzien.

“Als alles volgens planning verloopt, starten deze werken in het voorjaar van 2024. De werken zullen een jaar duren. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zijn de werken aan de woningen én aan de omgeving afgerond tegen begin 2025”, duidde Wonen Regio Kortrijk. Het openbaar onderzoek start midden januari 2023.

Dit project kan online gevolgd op de blog cederlaan.wonenregiokortrijk.be.

Rioleringswerken

Op de infovergadering werd ook bekend gemaakt dat er grondige rioleringswerken zullen uitgevoerd worden. Deze staan in het najaar van 2023 gepland, achtereenvolgens in de Goedendaglaan, Dennelaan, Dokter Snellaertstraat, Seringlaan, Minister de Taeyelaan en de Populierenlaan. “Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waardoor deze in aparte riolen terechtkomen, wat nu nog niet het geval is”, legt projectleider Laurence Singier uit. “Daarnaast zal er, in het kader van waterveiligheid, een buffergracht aangelegd worden in de Seringlaan met een buffervoorziening van 500 kubieke meter.

De blauwtegelige huizen in de Perziklaan.
De blauwtegelige huizen in de Perziklaan. © MD

Verplichte werken op privaat domein

Er zullen ook verplichte werken op privaat domein in deze werkzone uitgevoerd worden. De eigenaars van huizen in dat gebied moeten ook hun eigen, interne rioleringsstelsel scheiden. De bewoners kunnen een subsidie ontvangen voor de werken van maximum 1.000 euro per project. Daarnaast biedt de stad de verplichte keuring na de rioleringswerken gratis aan. Bij een positief verslag wordt de subsidie uitbetaald. Indien negatief moet de tweede keuring zelf bekostigd worden.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor fase 1 werden slechts drie bemerkingen genoteerd en die gingen over een mogelijke inkijk bij een woning op Kapel ter Bede. Daarvoor zijn maatregelen genomen – Wout Maddens

Bij de rioleringswerken maakt de stad van de gelegenheid gebruik om ook de wegen te vernieuwen. Meer groen en meer verkeersveiligheid staan hierbij voorop. “De Minister De Taeyelaan is 11 meter breed, dat zorgt voor een te hoge snelheid. Op drie locaties, aansluitend op de zijstraten, komen verkeersplateaus met stiftverlichting wat de snelheid drastisch moet doen afnemen. Er komen ook verhoogde fietspaden en verhoogde doorlopende voetpaden gescheiden door groen. De rijbaan zal dus versmallen”, duidt Laurence. Dat is ook het geval voor de 10 meter brede Seringlaan die dankzij de buffergracht wordt gereduceerd tot 4 meter.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.