Veel vragen bij woonproject Wilgenstraat in Wevelgem

In de plaats van de oude hoeve zouden er dertien woningen komen. © gf
Stefaan Lernout

De bouw van een autoluw woonerf op de hoek van de Moorsele- en Wilgenstraat wekt heel wat weerstand op bij de buurt. Dat er zovele bezwaren werden geformuleerd, onder meer door de te verwachten overlast en het rooien van 63 bomen, riep ook vragen op bij de oppositie in de gemeenteraad.

In de plaats van de oude, vervallen hoeve op de hoek van de Moorselestraat en de Wilgenstraat komt een woonproject dat heel omstreden is. Tijdens het openbaar onderzoek in oktober/november werden tegen het oorspronkelijke plan 24 bezwaarschriften ingediend. Waarna de verkavelaar een nieuw plan voorlegde, met een nieuw openbaar onderzoek dat werd afgesloten in februari.

Oppositie onthoudt zich

De volgende stap, de goedkeuring van het wegenistracé en de rooilijn, kwam er alvast in de gemeenteraad van 9 maart. Daar kan nog beroep tegen aangetekend worden bij de Vlaamse overheid. Of er beroep zal aangetekend worden is nog koffiedik kijken, er leeft alvast heel wat weerstand bij de omgeving maar ook bij de oppositie die zich in groep onthield”. “Het is duidelijk dat hier heel wat gevoeligheden spelen”, aldus fractieleider N-VA Filip Daem.”Wij vinden het vreemd dat de omgevingsambtenaar een voorlopig gunstig advies verleent. Is het wel opportuun om op die locatie een project van 13 woningen op 2.200 vierkante meter uit te werken?”

Bomen compenseren?

Verder had N-VA net als de Groen fractie ook vragen bij het feit dat er 63 bomen worden gerooid. Waar worden die gecompenseerd? Yves Goddeeris van Vooruit kijkt naar de grote hoeveelheid gefundeerde bezwaren. “We zullen hier beter ons huiswerk moeten maken. Wij horen dat er een totaal gebrek was aan overleg. Zeker als er zoveel bezwaren opduiken lijkt een informatiemoment wel aangewezen.”

Op woensdag 21 maart beslist het college van burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunning. Als er ondertussen geen bezwaar werd ingediend tegen de beslissing van de gemeenteraad in verband met de rooilijnen. Of en onder welke vorm de verkaveling er komt, is dus nog even afwachten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.