Stad Kortrijk werkt wél aan Masterplan voor Parking Broel, zegt schepen Wout Maddens:“Maar Ruimtelijk Uitvoeringsplan is dan weer niet nodig, verkavelingsvergunning is voldoende”

Parking Broel wordt verkaveld en zou plaats moeten ruimen voor zes woningen en 75 appartementen. © Google Maps
Jan Steenhoudt
Jan Steenhoudt Editieredacteur KW Kortrijk – Menen – Waregem

Schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgemeester) heeft gereageerd op de kritiek van Buurtcomité Save Parking Broel rond het project Dam 69/71. Het comité eiste dat het gehoord zou worden over het project, dat de Parking Broeltorens op de Kortrijkse Dam-wijk volledig zou verkavelen en er de bouw van 75 appartementen en 6 woningen plant. “Er is ook geen globale visie”, luidde het. Maar dat het project een Masterplan mist, ontkent Maddens nu. “Het vooronderzoek is volop bezig en daarna ga ik zeker opnieuw in overleg met de buurt.”

In december 2021 keurde het Kortrijkse stadsbestuur de verkavelingsaanvraag voor de Orangerie – de feestzaal van Broel vlak naast de bovengrondse parking Broeltorens aan de Dam in Kortrijk – goed. Een schok voor de buurtbewoners, die bezwaarschriften hadden ingediend, maar geen gehoor hadden kregen.

Het buurtcomité ‘Save Parking Broel’ trok als reactie naar de provinciale deputatie van West-Vlaanderen. Op 6 juni verklaarde die het beroep ontvankelijk. De verkavelingsaanvraag voor het project Dam 69/71, waarbij een deel openbare ruimte op de Broelparking verkocht zou worden voor 75 nieuwe appartementen en 6 woningen, werd zo geweigerd. Onder meer het gebrek aan een toegankelijke en groene zone en het onvoldoende aantal ondergrondse parkeerplaatsen zou de beslissing van de deputatie gedragen hebben.

“Over onaanvaardbare hinder kon de provincie zelfs niet oordelen, omdat er geen concrete bouwplannen voorliggen”, zei Luc T’Jollyn van Save Parking Broel deze week. “We willen graag meewerken aan een breed gedragen visie, want een volledige verkaveling lijkt ons achterhaald. Helaas wordt er niet naar ons geluisterd.”

Het comité Save Parking Broel trok deze week aan de alarmbel in het dossier rond de Broelparking aan de Dam-wijk. “We willen inspraak, maar er wordt niet naar ons geluisterd.”
Het comité Save Parking Broel trok deze week aan de alarmbel in het dossier rond de Broelparking aan de Dam-wijk. “We willen inspraak, maar er wordt niet naar ons geluisterd.” © gf

Het comité hekelde ook de afwezigheid van een uitgewerkt Masterplan en Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). “Zo kan het verkavelingsplan niet afgetoetst worden bij het publiek. Wij vragen ons af of er geen tegenstrijdig belang ontstaat wanneer Stad Kortrijk, die de verkaveling onpartijdig moet vergunnen, ook reeds haar stadsgrond heeft verkocht opdat die verkaveld kan worden?”

Vooronderzoek

Schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgemeester) reageerde in een persbericht en met enkele dagen vertraging op de kritiek van het comité. “De bezorgdheden van het actiecomité zijn mij gekend. Op het overleg met het comité, op 14 juli dit jaar, heb ik benadrukt dat we met de stad wel degelijk een masterplan opmaken voor de Broelparking. Hierin bekijken we de ruime omgeving tussen de 2 Leie-armen (het gebied tussen de Budafabriek en de Broeltorens, inclusief de Broelparking, red.). “Het vooronderzoek is hier volop bezig en daarna ga ik zeker opnieuw in overleg met de buurt.”

“Het plan zal uitgaan van een vergroening van de nu grotendeels verharde omgeving, rekening houdend met de parkeerbehoefte en aanduiden waar al of niet nog gebouwd kan worden. Het is overigens nu al duidelijk dat het schrappen van een aantal parkeerplaatsen op de Broelparking geen negatief effect zal hebben op de capaciteit van de parking. Op dagelijkse basis is amper de helft van de parking effectief in gebruik, er is dus wel wat marge, en het project zal geen hypotheek leggen op de woon- en leefkwaliteit van de omwonenden.”

Het is nu al duidelijk dat het schrappen van een aantal parkeerplaatsen op de Broelparking geen negatief effect zal hebben op de capaciteit van de parking

Maddens wijst er op dat er in deze geen bestemmingswijziging nodig is, en dus ook geen RUP. “De site ligt in woongebied volgens het gewestplan en is dus juridisch bebouwbaar. Een verkavelingsvergunning voor een individueel project is hier voldoende. Zo’n plan moet voldoende concreet zijn en legt randvoorwaarden voor het toekomstig bouwproject vast.”

De provinciale deputatie van West-Vlaanderen weigerde deze week de verkavelingsaanvraag voor het project Dam 69/71. Maar die beslissing moet genuanceerd worden, vindt Maddens. “Men heeft erop gewezen dat een verdere verfijning van het dossier nodig is en vraagt om de verhouding tussen privaat en publiek domein verder uit te werken. De ontwikkelaar gaat hier verder mee aan de slag. We zullen ook ten gepaste tijde de hand reiken naar het actiecomité. ”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier