Protest tegen bouw van appartementen op Aveve-site in Varsenare: “Graag een project op maat van onze dorpskern”

De directe omwonenden wensen geen dergelijke hoogbouw. (foto DC) © Davy Coghe
Redactie KW

De plannen om op de site van de voormalige Aveve-vestiging twee meergezinswoningen neer te poten blijft op protest stuiten. Een eerste project werd onder impuls van Leefbaar Varsenare niet goedgekeurd. Maar ook de huidige plannen zien de aanpalende bewoners liever niet gerealiseerd worden.

Gregory Tamsin en Lieven Dewaele wonen in de directe omgeving van de site. Gregory kwam er recent met zijn gezin wonen en stoort zich aan het feit dat er nooit werd gecommuniceerd over deze bouwplannen. “Wij wonen er pas sinds oktober vorig jaar. Toen we de woning, aan de achterkant van de Aveve, kochten, wisten we niets af van deze ontwikkeling. Er werd ons hierover niets gezegd tijdens de aankoopfase. In januari kregen we van de buurt te horen ‘dat er een bouwproject werd afgevoerd’.”

“Tijdje later kregen we wat meer uitleg. We zaten met onze mond vol tanden tijdens deze uiteenzetting. Het feit dat we van niets wisten bij de aankoop van de woning vinden we echt niet leuk. Deze informatie moet je meekrijgen. Er mag gerust iets gebouwd worden, maar de huidige plannen kunnen voor ons echt niet”, aldus Gregory.

“Blijkbaar verschilt het huidige ingediende plan amper van het vorige dossier dat door de aanvrager werd ingetrokken na massaal protest van de buurt. Enkel wat esthetische aspecten werden aangepast om het project een landelijker uitzicht te geven, maar de proporties staan ook deze keer niet in verhouding tot de omgeving. Integendeel, het huidige plan gaat uit van een nog hogere gevelhoogte ten opzichte van het reeds afgekeurde plan, namelijk 13,86 meter nu ten opzichte van 12 meter toen.”

“De architect geeft ook toe dat de hoogte van het op te richten gebouw problematisch is voor de omwonenden. In zijn verantwoording beschrijft hij dat de woongelegenheid ter hoogte van de rechterperceelgrens in de Oudenburgwerg zorgt voor ‘afbouw’ naar de woningen verderop in de Oudenburgweg. Ons huis bevindt zich aan de achterzijde van de site. Met zo’n appartement ‘in onze tuin’ vrezen wij voor heel wat inkijk.”

“Ook de meer dan 1.000 vierkante meter verharding en de ondergrondse garages zijn amper een verbetering ten opzichte van de vorige omgevingsaanvraag. Alles wordt volledig onderkelderd. Wij vrezen dat al die verharding zal leiden tot wateroverlast.”

Leefbaar

Het zoveelste project rond meergezinswoningen in de dorpskern van Varsenare maakt dat Leefbaar Varsenare terug een debatavond rond ruimtelijke ordening zal houden in het voorjaar. “We vragen een meer doordacht beleid, met projecten die meer op maat zijn van de Varsenaarse dorpkern”, zegt Servaas Sierens van Leefbaar Varsenare.

“Het innemen van één van de laatste sites in de kern van het dorp gaat duidelijk in tegen de voorschriften die zowel door Vlaanderen, de provincie als de eigen gemeente vooropgesteld worden. Momenteel blijven in de kern van Varsenare enkel mogelijkheden over voor activiteiten die geen atelier, magazijn of andere van doen hebben en worden er géén mogelijkheden geboden aan voedingswinkels, slagers,… die meer fysieke ruimte én parkeergelegenheid nodig hebben.”

”Momenteel vind je op een afstand van 600 meter vanaf de kerk slechts één voedingswinkel. De goedkeuring van dit project betekent per definitie het hypothekeren van mogelijkheden voor nieuwe winkels in de kern.”

“Daarnaast is er het visueel aspect. De inplanting van dit project zal in het voorgelegde voorstel een zekere impact hebben op het dorp en het dorpszicht. Het volume en de hoogte van het project zullen in dergelijke mate de ruimte bepalen, dat het dorpszicht van Varsenare, dat toch een uniek aspect vormt, ernstig verstoord wordt. De zichtlijnen vanuit de dorpsrand naar de kerk toe worden drastisch verstoord, zowel vanuit de Kapelrie, de Oudenburgweg als vanuit de Oude Dorpsweg”.”

”Een meergezinswoning met een gevelbreedte van 32,2 meter in en met een hoogte van 13,86 meter is op deze locatie zeker niet gepast”, besluit Servaas Sierens.

(PA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.