Project Centrumpark in Deerlijk on hold door verder bodemonderzoek

Omwille van verder bodemonderzoek staat de sloop van de oude brandweerkazerne, een van de eerste stappen van het project Centrumpark, momenteel on hold. © DRD
Redactie KW

De sloop van de oude brandweerkazerne, een van de eerste stappen op de planning in het kader van de realisatie van het project Centrumpark, staat on hold. De ambitie was om begin maart een aannemer aan te stellen die deze sloop tot een goed einde zou brengen, maar die timing wordt zeker niet gehaald wegens de nood aan verder bodemonderzoek.

Even terug naar juli 2022. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op en rond de oude brandweerkazerne in de Hoogstraat 109 naar de aanwezigheid van PFAS. “In afwachting van de resultaten werden de omwonenden alvast geïnformeerd over de te nemen maatregelen om eventuele herhaaldelijke blootstelling aan PFAS-waarden te vermijden”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open VLD).

Verontreiniging in kaart

“Gezien er op de site verhoogde concentraties PFAS werden gemeten, is de volgende stap een beschrijvend bodemonderzoek om de verontreiniging in kaart te brengen en een risico-evaluatie te maken. Het verder onderzoek, in opdracht van de gemeente als saneringsplichtige, zal samen met bodemdeskundige Envirosoil worden uitgevoerd.”

Maatregelen

“De eerste fase van dit onderzoek werd intussen afgerond. Op basis van de resultaten van deze eerste fase blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is om de omvang en de risico’s volledig in kaart te brengen. Als gemeente nemen we hier dan ook onze verantwoordelijkheid op om dit verder aan te pakken en zodoende de nodige maatregelen te kunnen nemen. Het project centrumpark – met als start de sloop van de oude brandweerkazerne – staat bijgevolg on hold. Wanneer we dit terug kunnen aanvatten, is afhankelijk van het verder advies en dus nog onbekend.” (DRD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.