Oude gemeenteschool Beselare krijgt duurzame renovatie

Alle houtwerk is verdwenen en ook het sanitair blok is afgevoerd. Het is nu wachten tot de werken starten. © Zenon Bekaert
Noël Vandewiele
Noël Vandewiele Medewerker KW

De renovatiewerken aan de oude gemeenteschool in Beselare zijn van start gegaan. De ingebruikname is voorzien voor de zomer van 2023.

De lokalen dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Het is een groot gebouw met refter, klaslokalen, een grote speelplaats en een grote zolder. Sinds de fusie van beide scholen in Beselare, vinden de Chiro en de harmonie hier hun thuis. Het gebouw heeft zijn beste tijd gehad en moet dringend gerenoveerd worden.

Duurzaam project

In 2018 werd daarom een raming opgesteld voor de meest dringende herstellingen. Uit de bevraging van de Chiro, de harmonie en andere lokale verenigingen en organisaties, groeide het besef dat Beselare nood had aan een ruimer project, waar ook andere gebruikers een plek zouden kunnen vinden. Het oude schoolgebouw zal daarom duurzaam gerenoveerd worden, maar ernaast wordt ook een nieuwbouw voorzien. Dat wordt een gebouw met twee verdiepingen, dat plaats zal bieden aan de muziekacademie.

Thuis voor meer verenigingen

Het volledige project beslaat een oppervlakte van 800 m², daarnaast bijkomend ongeveer 200 m² voor de nieuwbouw. Ook een deel van de tuin van de vroegere directeurswoning wordt in het project betrokken. De gerenoveerde locatie zal veel meer organisaties een eigen plek geven: de Chiro, de harmonie, de Reutelnoot, de speelpleinwerking en de muziekacademie. Daarnaast is er ook ruimte voor de vzw Heksenstoet. Bovendien komt er ook een ruim multifunctioneel lokaal dat ter beschikking zal staan van alle gebruikers en verenigingen.

Zomer 2023

De huidige gebruikers hebben tijdelijk onderdak gevonden: de kledij van de vzw Heksenstoet werd elders ondergebracht, de harmonie repeteert tijdelijk in de zaal van café de Elfpenner en de Chiro kan op zondag terecht in de kleedkamers van de sporthal. Daarnaast wordt ook het schuttershuisje op het speelplein ter beschikking gesteld. De ingebruikname van de nieuwe lokalen is voorzien voor de zomer van 2023. (NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.