Nieuwe bestemming voor villa Zonnedaele in Zonnebeke

Schepenen Jan Vandoolaeghe, Joachim Jonckheere en Ingrid Vandepitte voor de villa in het kasteeldomein die wellicht een andere bestemming krijgt. (foto ZB)©zenon bekaert beselare
Schepenen Jan Vandoolaeghe, Joachim Jonckheere en Ingrid Vandepitte voor de villa in het kasteeldomein die wellicht een andere bestemming krijgt. (foto ZB)©zenon bekaert beselare
Redactie KW

Het lijkt erop dat het landhuis in het kasteeldomein een nieuwe bestemming zal krijgen. Er zijn plannen om er in de toekomst het lokaal dienstencentrum in onder te brengen.

Het landhuis werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd door kasteelheer Eweins voor zijn dochter. Een van de laatste bewoners waren de ouders van de vermoorde Stijn Saelens. In 2011 werd de gemeente eigenaar van de statige woning toen het kasteelpark werd uitgebreid en in 2015 werd het ondergebracht bij het patrimonium van het AGB Memorial Museum Passchendaele 1917. Het landhuis werd occasioneel gebruikt voor tentoonstellingen en workshops.

Uit patrimonium van AGB

“De gemeente werkt nu een voorstel uit om het landhuis een nieuwe bestemming te geven. Het punt kwam herhaaldelijk ter sprake tijdens de gemeenteraad, maar het bleef zoeken naar een bestemming die een meerwaarde voor de gemeente zou betekenen. Een studie van studiebureau ‘Fris in ‘t Landschap’ in 2019 leverde een horecafunctie als mogelijke piste op. Een investeringsproject van die grootteorde is voor het AGB echter financieel niet haalbaar”, stelt schepen Joachim Jonckheere (#Team8980).

“Binnen het AGB moet er rekening gehouden worden met en moet men zich beperken tot initiatieven die direct of indirect bijdragen aan het waardig herdenken van WO I, meer bepaald de Slag om Passendale. Daarom werd ook besloten om het landhuis uit het patrimonium van de AGB te halen en het opnieuw bij het patrimonium van de gemeente onder te brengen. Dit laat het gemeentebestuur toe om in alle vrijheid een nieuwe bestemming te geven aan het gebouw”, aldus de schepen.

“Van de Vlaamse overheid kregen de lokale besturen de opdracht mee om verder in te zetten op buurtgerichte zorg. In het meerjarenplan werd de oprichting van een lokaal dienstencentrum met antennepunten in de verschillende deelgemeentes al voorzien. Het landhuis zou die functie kunnen invullen”, vertelt schepen Jonckheere.

“Het zou een ontmoetingskader kunnen creëren voor inwoners, faciliteiten aanbieden voor creatieve en andere initiatieven, een link leggen met de gebruikers van het park (sport, cultuur …), een educatieve ruimte mogelijk maken voor het museum en de prachtige zolderverdieping zou de gedroomde omkadering kunnen zijn voor huwelijken, huldigingen, jubilea en andere plechtige ontvangsten.”

Wedstrijd

Om dit te verwezenlijken zijn er aan villa Zonnedaele zeker verbouwings- en restauratiewerken nodig. “Op dat vlak willen we rekenen op de expertise van WinVorm, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, waarbij architectenbureaus kunnen inschrijven op een ontwerpwedstrijd met de nieuwe bestemming van het landhuis als onderwerp. Daarbij kan ook een dossier ingediend worden voor subsidie”, besluit schepen Joachim Jonckheere enthousiast.

(NV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.