Meer dan 300 buurtbewoners dienen bezwaar in tegen project Wonen Oost

© (Foto TM)
Redactie KW

Maar liefst 325 buurtbewoners van de wijken rond de Felix D’Hoopstraat, de Driesstraat en de Kleine Weg tekenden onder de noemer Wonen Oost Leefbaar Houden (WOLH) bezwaar aan tegen de plannen van Stad Tielt om tussen die straten een nieuwe wijk te ontwikkelen. Volgens hen houdt de stad geen rekening met de gevolgen van de nieuwe wijk. Ook de fractie Vooruit legde een bezwaarschrift neer.

In een document van zo’n twintig bladzijden lang formuleerden de omwonenden hun bezwaren, opmerkingen en bedenkingen bij het nieuwe woonproject en dienden het document in bij de adviserende commissie gecoro. Ze werden daarin bijgetreden door de fractie Vooruit, die zelf ook zijn bedenkingen had bij het Ruimtelijk uitvoeringsplan.

Niet dat de buurtbewoners in se tegen het nieuwe project zijn, wel omdat er volgens hen bij de plannen voor 89 woningen, goed voor zo’n 240-tal extra bewoners, te weinig rekening gehouden wordt bij de gevolgen van zo’n project. “We willen enkel dat de leefbaarheid behouden wordt”, formuleert buurtbewoonster Marieke De Craemer haar bezorgdheid.

“Onder meer op de verkeersdrukte zal zo’n project grote invloed uitoefenen”, zegt De Craemer. “Nu al is het langs de Felix D’Hoopstraat en op het kruispunt van de Driesstraat en de Adolf Loosveldtstraat vaak chaos. Misschien moeten we eerst een oplossing zoeken voor het mobiliteitsprobleem, alvorens nog meer verkeer te creëren.” Nog volgens De Craemer zijn de cijfers van het doorgaand verkeer, waarop het uitvoeringsplan is gebaseerd, gedateerd en worden de problemen daardoor onderschat.

Overstromingsgevoelig gebied

Daarnaast is er ook grote ongerustheid over mogelijke wateroverlast. Het plangebied Wonen Oost zou immers zo goed als volledig in overstromingsgevoelig gebied liggen. Verharding zou dan ook zware gevolgen kunnen hebben. “Vooral de lager gelegen wijken Monteval en Meerlaantjes zouden grote problemen kunnen krijgen. Nu al krijgen zij bij zware regenval al afstromend water binnen”, vertelt De Craemer. “Maar doordat die wijken een ander uitvoeringsplan hebben, wordt daar in dit project geen rekening mee gehouden.” De stad bood wel oplossingen voor de bezwaren voor de bewoners. “Maar die zijn naar ons gevoel niet concreet genoeg. We blijven met zorgen en vragen zitten”, gaat De Craemer verder.

Naast de wateroverlast en de verkeersdrukte, stellen de omwonenden zich immers ook vragen bij de timing en de nood aan het project. “Er zitten in Tielt al heel wat projecten in de pijplijn en die gaan uit van een instroom van 2.000 bewoners. Dat terwijl er vorig jaar 200 mensen wegtrokken uit Tielt. Zouden we daarom niet eerst kijken of die woningen die er nu zitten aan te komen ingevuld geraken alvorens er nog bij te komen? Het moet precies snel gaan”, stelt De Craemer.

De buurtbewoners worden in hun zorgen bijgestaan door de fractie Vooruit. Ook zij legden gelijkaardige bezwaren voor en stemden al tegen de voorlopige plannen van het Ruimtelijk uitvoeringsplan tijdens de gemeenteraad van juni 2021. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyse (CD&V) blijft op de vlakte. “Het is inderdaad mogelijk om tot 28 augustus bezwaren, ideeën en aanvullingen te geven in het kader van het openbaar onderzoek”, zegt hij. “Het is nu aan de gecoro om die zaken te behandelen.” (TM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.