Dudzelenaars verzetten zich tegen komst van Top-Mix

De buurt begrijpt niet waarom de stad een vergunning verleende voor de betoncentrale. V.l.n.r.: Dany Vermote, Tony Goedbloed en Dirk Pieters. (foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe
De buurt begrijpt niet waarom de stad een vergunning verleende voor de betoncentrale. V.l.n.r.: Dany Vermote, Tony Goedbloed en Dirk Pieters. (foto Davy Coghe)©Davy Coghe Davy Coghe
Redactie KW

“Wees er maar zeker van: als Top-Mix zijn activiteiten mag starten, zullen de buurtbewoners elke dag een klacht indienen”, zegt Dudzelenaar Tony Goedbloed. Net als het stadsbestuur begrijpt de buurt niet waarom de provincie een vergunning verleende aan deze betoncentrale.

Tony Goedbloed (65), gewezen manager bij het chemisch bedrijf Henkel, woont in de Noordsterstraat. Dat is in vogelvlucht op 600 meter van de plek in de achterhaven, waar Top-Mix van de Bestendige Deputatie onder strikte voorwaarden bouw- en sloopafval mag verwerken. Het bedrijf diende in de zomer van 2020 een aanvraag in voor de ontwikkeling van 8 hectare grond in een deel van Dudzele dat als industriegebied ingekleurd is.

Na twee rondes gaf gedeputeerde Bart Naeyaert, ondanks 85 bezwaarschriften, groen licht aan Top-Mix, nadat het bedrijf verzekerde dat een groot deel van de trafiek over water zal lopen en dat er een extra geluidswand zal gebouwd worden. Bovendien zullen er maatregelen genomen worden om de verdroging van de polder tegen te gaan. “De Provincie heeft begrip voor de bezwaren, maar de exploitatie ligt op honderden meters afstand van de woningen en in de nabijheid van de A11 snelweg.

Opvallend detail is dat de Stad Brugge twee keer een ongunstig advies verleende en zich schaart achter de grieven van de Dudzelenaars. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon kondigde aan dat het stadsbestuur bij de Vlaamse Regering beroep zal indienen tegen de omgevingsvergunning. “De woonkern van Dudzele ligt vlakbij, de bedrijfsactiviteit van Top-Mix zal de leefkwaliteit van de bewoners doen afnemen. De impact op de Dudzeelse Polder werd onvoldoende onderzocht en vlakbij liggen de beschermde sites van de abdij Ter Doest en Hoeve de Rozeblomme.”

Kankerverwekkend

Buurtbewoner Tony Goedbloed vreest vooral voor geluidsoverlast en stofhinder: “De plannen van Top-Mix voorzien keermuren van amper vijf meter hoog, terwijl bedrijven in de Pathoekeweg een beschermende ‘berg’ van vijftien meter opgehoopt hebben. Op haar website stelt Top-Mix dat dit bedrijf ook gevaarlijke afvalstoffen zoals cementgebonden asbest verwerkt. Dit is kankerverwekkend materiaal. De noordelijke wind, die in onze richting waait, kan die stofdeeltjes ver dragen.”

“Dudzele heeft al 42 maanden in de werken gezeten tijdens de aanleg van de A11, we hebben al ons deel gekregen van verkeershinder. We hebben al last van de slagschaduw van de windmolens langs de Pathoekeweg. Top-Mix erbij is een druppel teveel! Dat bedrijf zal 200.000 m³ aan bouwafval opslaan, er zullen hier dertien vrachtwagens per uur passeren. 8 hectare natuurgebied wordt opgeofferd”, aldus Tony Goedbloed.

Dany Vermote (68), een gepensioneerd leerkracht uit de Sint-Lenardstraat, sluit zich aan bij de argumenten die de vzw Groen en Natuurpunt aanbrengen: “Een prachtige, waardevolle brok natuur zal verdwijnen. Een door Europese wetgeving beschermd landschap met flora en fauna moet wijken voor de betonboeren. Komt daarbij dat huizen in waarde zullen verminderen.”

“Het drukke verkeer van de op- en afrijdende vrachtwagens zal lawaai, vervuiling en vooral verkeersonveiligheid veroorzaken. De dorpskern ligt op amper 700 meter.”

Enclave

“Een breekwerf voor beton is geen havengerelateerde activiteit en dus in tegenspraak met de voorwaarden voor vestiging door de autoriteiten. De rode draad die door de relatie van Dudzele met de haven loopt, is er een van jaar op jaar inpalmen van grondgebied van mijn dorp. Dudzele wordt elk jaar kleiner en wordt straks een godvergeten enclave, misschien zelfs een tweede Doel.”

“Ik heb een gevoel van onmacht. De beslissingen worden genomen door mensen die hier niet wonen, die geen rekening houden met de bevolking. Ik doel op het positieve advies van de Provincie, tegen de wil van Stad Brugge in. Wij tellen niet, alleen de uitbreiding van de haven telt. En die zal, o ironie, na de fusie met Antwerpen zelfs niet meer de haven van Zeebrugge heten”, aldus Dany Vermote.

(SV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.