Buurtcomité protesteert tegen woonproject Wilgendijk in Diksmuide: “91 appartementen in onze straat is te grootschalig”

De scholengroep ’t Saam wil haar campussen in de Wilgendijk en Cardijnlaan centraliseren in de Cardijnlaan. © GUS
Redactie KW

Het buurtcomité ‘Voor een leefbare Wilgendijk’ heeft bij de Deputatie een beroepschrift ingediend tegen de verkavelingsvergunning voor een woonproject in hun straat in het centrum van Diksmuide. Op de site van het huidige college zijn 91 appartementen gepland. Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) blijft achter de goedkeuring van die vergunning staan.

De scholengroep ’t Saam wil haar campussen in de Wilgendijk en Cardijnlaan centraliseren in de Cardijnlaan. Op beide sites is er intussen fel kritiek van buurtbewoners. In de Cardijnlaan pleiten ze voor een andere locatie omdat een school niet thuishoort op een industrieterrein.

In de Wilgendijk hebben een tiental mensen zich gegroepeerd in een buurtcomité dat eerder al een petitie ondertekende en nu dienen twee bewoners ook een beroepschrift in bij de Deputatie in de hoop dat die de verkavelingsvergunning voor het woonproject in hun straat niet goedkeurt. Het stadsbestuur van Diksmuide zette namelijk wel al het licht op groen.

Te grootschalig

Het comité wil niet in persoonlijke naam communiceren maar vat zijn grieven wel samen in een gemeenschappelijke nota. Daarin lezen we dat ze participatie hebben gemist tijdens het voortraject. Ze vrezen voor verkeersoverlast wanneer die 91 appartementen bewoond zullen zijn. Als 200 mensen extra door de Wilgendijk zullen rijden richting de toegang naar de ondergrondse parking dan wordt het volgens het buurtcomité te druk.

Ze maken zich ook zorgen over het bouwvolume. Liever zien ze een woonerf zoals de Bloemmolens of de Kleine Dijk met een mix aan woonentiteiten. Zo’n woonerf zou dan zowel langs de Wilgendijk als de Stovestraat bereikbaar zijn zodat het verkeer meer verspreid verloopt. Tot slot stellen ze dat de straat nog donkerder zal worden dan vandaag al het geval is door die geplande hoge appartementen. Een verbinding naar de naastgelegen site Monteyne is een must volgens het buurtcomité.

Schepen reageert

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez begrijpt de kritiek van de bewoners niet echt. “Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen de plannen inkijken. Het dossier kwam ook twee keer ter sprake tijdens de adviesraad gecoro en zelfs op de gemeenteraad. Het is aan de projectontwikkelaar om eventueel een infovergadering met de bewoners te organiseren. Bovendien gaat het hier om een verkavelingsvergunning waarin onder meer staat dat er 91 woonentiteiten zullen komen op een terrein van 2700 vierkante meter met een doorgang van de Wilgendijk tot aan de Stovestraat. Het gaat hier nog niet om een omgevingsvergunning.”

Dat het project extra verkeer zal aantrekken klopt maar de bewoners moeten beseffen dat het schoolverkeer dat nu door de Wilgendijk rijdt dan wel zal wegvallen. Er is inderdaad een voorontwerp voor een woonproject op de site Monteyne. Het is nog te pril om daarover al meer te vertellen maar wij kunnen als stadsbestuur niet opleggen wie dat mag realiseren op privaat terrein. En wat de kritiek op het weinig zonlicht betreft, een schaduwstudie zal dat moeten aantonen en daarop zullen we gepast reageren.” (GUS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.