Buurtcomité eist masterplan voor Parking Broel: “Er wordt helaas niet naar ons geluisterd”

Het comité Save Parking Broel trok deze week aan de alarmbel in het dossier rond de Broelparking aan de Dam-wijk. “We willen inspraak, maar er wordt niet naar ons geluisterd.” © gf
Jan Steenhoudt
Jan Steenhoudt Editieredacteur KW Kortrijk – Menen – Waregem

Buurtcomité Save Parking Broel heeft nog maar eens aan de bel getrokken rond het project Dam 69/71. Dat project zou de Parking Broeltorens in de Dam-wijk volledig verkavelen. Ook een bouwproject met 75 appartementen en 6 woningen staan in de steigers. Het comité eist nu dat er eerst een globale visie ontwikkeld wordt.

In december 2021 keurde het Kortrijkse stadsbestuur de verkavelingsaanvraag voor de Orangerie – de feestzaal van Broel vlak naast de bovengrondse parking Broeltorens aan de Dam in Kortrijk – goed. Een schok voor de buurtbewoners, die bezwaarschriften hadden ingediend, maar geen gehoor hadden kregen.

Het buurtcomité ‘Save Parking Broel’ trok als reactie naar de provinciale deputatie van West-Vlaanderen. Op 6 juni verklaarde die het beroep ontvankelijk. De verkavelingsaanvraag voor het project Dam 69/71, waarbij een deel openbare ruimte op de Broelparking verkocht zou worden voor 75 nieuwe appartementen en 6 woningen, werd zo geweigerd.

Voor de parking Broeltorens bestaat geen GRUP of Masterplan. Zo kan het verkavelingsplan niet afgetoetst worden bij het publiek

“De deputatie heeft verschillende redenen opgesomd”, weet Luc T’Jollyn van Save Parking Broel. “Er zou geen publieke en toegankelijke groene zone binnen de verkaveling komen, wat niet wettelijk is. Er was geen plan voor de heraanplanting van de 25 bomen die voor het project geveld zouden worden, ook het aantal ondergrondse parkeerplaatsen zou te weinig zijn. Over onaanvaardbare hinder kon de provincie zelfs niet oordelen, omdat er geen concrete bouwplannen voorliggen.”

De feestzaal aan Dam 71 vlak bij de parking Broeltorens wordt afgebroken en maakt plaats voor zes woningen en 75 appartementen.
De feestzaal aan Dam 71 vlak bij de parking Broeltorens wordt afgebroken en maakt plaats voor zes woningen en 75 appartementen. © Google Maps

Geen GRUP

Vooral dat laatste gegeven is een doorn in het oog van het actiecomité. “Voor de parking Broeltorens bestaat geen GRUP of Masterplan. Zo kan het verkavelingsplan niet afgetoetst worden bij het publiek. Wij vragen ons af of er geen tegenstrijdig belang ontstaat wanneer Stad Kortrijk, die de verkaveling onpartijdig moet vergunnen, ook reeds haar stadsgrond heeft verkocht opdat die verkaveld kan worden?

Het comité wenst nu duidelijkheid over de toekomst van de Broelparking. “We hebben bezwaar tegen de schaduwvorming, inkijk, privacy en het bouwvolume van het project. We willen graag meewerken aan een breed gedragen visie, want een volledige verkaveling lijkt ons achterhaald. Helaas wordt er niet naar ons geluisterd. Het is tijd voor een nieuw passend plan. Voor een leefbare stad voor iedereen”, besluit Luc T’Jollyn.

Schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgemeester) was voor het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier