34 nieuwe huurwoningen in het Oeverhof

© (Foto GST)
Redactie KW

Sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo plant langsheen Oeverhof te Waardamme een nieuw sociaal woonproject met 34 sociale huurwoningen . Ook de ontwikkeling van de gronden rondom het project worden in het plan opgenomen. Het financieel aandeel van de gemeente in de aanleg van de omgeving rond het woonproject bedraagt iets meer dan 300.000 euro.

Vivendo voorziet naast de ontwikkeling van de gronden van Vivendo ook de inrichting van het perceel van het OCMW ten noorden van het woonproject, van de zone tussen De Waarde en het woonproject en de her aanleg van de straat Oeverhof.

Op het perceel van het OCMW wordt een publiek toegankelijke hoogstamboomgaard aangeplant. De zone tussen De Waarde en het woonproject wordt vergroend. Er worden tevens ook parkeerplaatsen en een picknickzone aangelegd.

Vivendo voorziet de bouw van 34 huurwoningen in Waardamme. Het woonproject wordt autoluw aangelegd, met ruimte voor groen en water. Het parkeren situeert zich aan de randen van het woonproject. Het project wordt ontsloten door 2 toegangen: één via Oeverhof en één via De Waarde. Er wordt maximaal ingezet op het gebruik van waterdoorlatende materialen om de waterinfiltratie in de bodem te verhogen. In de straat Oeverhof wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar mogelijk worden langsheen de straat een aantal parkeerplaatsen aangelegd.

In overleg met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zijn de bedragen afgesproken voor deze aanlegkosten. Het aandeel voor de gemeente wordt geraamd op 310.240,41 incl. btw.

Deze verdeelsleutels worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente, Vivendo en VMSW die op de gemeenteraad van 21 oktober werd goedgekeurd. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.