Bij de bouw van het eerste park, C-Power, werden de meer dan 60 meter lange wieken van de turbines nog over de weg aangevoerd. Dat leidde tot soms penibele verkeerssituaties. Vandaag gebeurt dit transport over water.
...