Bouw lokaal dienstencentrum Oudenburg start na de zomer

De beslissing om een lokaal dienstencentrum te bouwen naast het nieuwe woonzorgcentrum Riethove viel al in het voorjaar van 2015. Enkele hinderpalen zorgden er voor dat de bouw wat langer dan voorzien op zich laat wachten. Zo werd de subsidie van het Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) pas op 19 juni toegekend.

Onder ruime belangstelling werd de eerste steen – of beter gezegd stenen – gelegd van het lokaal dienstencentrum Biezenbilk dat na de zomer van 2018 gebruiksklaar zal zijn. © LIN

Zaterdag 16 december legde OCMW-voorzitter Rita Meyns de eerste steen van het lokaal dienstencentrum, dat de naam Biezenbilk krijgt. Ook de raadsleden namen het truweel ter hand om de bouw van het LDC op die manier een goede start te geven. De eigenlijke bouwwerken zullen pas na de zomervakantie starten, want eerst moet nog het overtollige water uit de grond worden weggepompt. “Dat is nodig voor de stabiliteit die door de archeologische opgravingswerken onvoldoende is. Daardoor en ook door de sneeuw en regen van de voorbije dagen, zit er te veel grondwater in het perceel”, legt Rita Meyns uit.

Functies

LDC Biezenbilk krijgt tien belangrijke functies: ontmoetingsplaats, aanspreekpunt, recreatie, vorming, gezondheid, buurthulp, dienstverlening en thuiszorg, hygiënische zorg, voedseldistributie en vrijwilligerswerk. Daarnaast is er ruimte voor een dagcentrum dat door Familiehulp zal worden uitgebaat. “Ons lokaal dienstencentrum wordt een plaats voor ontmoeting, ontspanning, netwerkopbouw en versterking van de zelfredzaamheid”, aldus OCMW-voorzitter Rita Meyns.

“Tevens zullen van hieruit de thuiszorgdiensten van het OCMW en de thuiszorgcoördinatie worden verzekerd. Verder kan ik nu al melden dat op het overblijvende stuk grond ten zuiden van het LDC de bouw van een groep assistentiewoningen op de agenda staat. Met de ingebruikname van Biezenbilk, voorzien in de tweede helft van 2018, zal Oudenburg in de Ettelgemsestraat over een mooie woon- en zorgsite beschikken”, besluit de trotse OCMW-voorzitter die straks haar functie doorgeeft aan partijgenoot Chantal Van Litsenburgh.

(LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.