Vorig jaar was er nogal wat te doen rond het afschakelplan. Dat plan bevatte toen een lijst van gemeenten en straten die tijdelijk van het stroomnet zouden worden afgeschakeld als we door een stroomtekort in een brown-out of een black-out terecht zouden komen. De angst leefde toen bij nogal wat mensen dat het licht letterlijk zou uitgaan tijdens piekperiod...

Vorig jaar was er nogal wat te doen rond het afschakelplan. Dat plan bevatte toen een lijst van gemeenten en straten die tijdelijk van het stroomnet zouden worden afgeschakeld als we door een stroomtekort in een brown-out of een black-out terecht zouden komen. De angst leefde toen bij nogal wat mensen dat het licht letterlijk zou uitgaan tijdens piekperiodes (en dan hebben we het over verbruik, niet per se over Kerstmis) in de wintermaanden.Op de lijst van vorig jaar stonden voor West-Vlaanderen 21 gemeenten die voor afschakeling in aanmerking kwamen. Uiteindelijk kwam het zover niet, maar het risico blijft bestaan en daarom komt er nu een nieuwe versie van dat afschakelplan. En daaruit blijkt dat de lijst vooral in West-Vlaanderen fors wordt uitgebreid, zo schrijft De Standaard. Zowat alle West-Vlaamse gemeenten zouden nu in aanmerking komen, afgezien van Avelgem, omdat daar een belangrijke Franse hoofdspanningslijn eindigt. Elders zijn de wijzigingen beperkter en in grote lijnen wordt de lijst vooral verfijnd. Zo zullen gevangenissen niet langer het risico lopen zonder stroom te vallen en is er ook zekerheid voor pompen aan de kust die er het waterpeil controleren. Woensdag vergaderen de gouverneurs van de verschillende provincies over het afschakelplan met de federale overheid, daarna zullen de details dan duidelijk worden. Zo zal er zeker nood zijn aan nieuwe nood- en interventieplannen.Komende winter zou quasi heel West-Vlaanderen dus in aanmerking komen voor een afschakeling, al relativeert de bevoegde minister Marghem het risico. "Volgens de berekeningen is de kans zeer klein dat het de komende maanden zover zal komen", aldus de minister. "Zeker als op 1 november de omstreden 'scheurtjescentrales van Doel 3 en Tihange 2 weer kunnen worden opgestart."((FV)