Vorig jaar was er nogal wat te doen rond het afschakelplan. Dat plan bevatte toen een lijst van gemeenten en straten die tijdelijk van het stroomnet zouden worden afgeschakeld als we door een stroomtekort in een brown-out of een black-out terecht zouden komen. De angst leefde toen bij nogal wat mensen dat het licht letterlijk zou uitgaan tijdens piekperiod...