De cijfers worden bijgehouden sinds 2008 en het dient gezegd: heel groot zijn de schommelingen niet. Het minst winkelleegstand kende Oostende op 1 januari 2009, toen 8% van de winkelpanden leeg stond. De dieptepunten waren 2013 en 2014, toen 10,4% van de commerciële panden in Oostende niet werden uitgebaat. En bedroeg de leegstand op 1 januari 2016 nog 10,3%, op 1 augustus 2017 was dat geslonken tot 9,7%. Of, in absolute cijfers: van 224 leegstaande panden naar 205. Dat is krek het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden, maar iets hoger dan het gemiddelde van de West-Vlaamse centrumsteden, dat op 7,9% staat. Bij dit alles dient gezegd dat het totale aantal winkelpanden sinds 2008 is gedaald: 2361 commerciële panden op 1 januari 2008, nog 2.114 op 1 augustus 2017.
...