Bijenhal en insectenhotel in Poperinge moeten land- en tuinbouw steunen

In het LEADER-Westhoek-project ‘Boer en bij’ werken de land- en tuinbouwafdeling van het VTI Poperinge, de imkervereniging De Westerbie en Inagro samen aan concrete maatregelen voor duurzame landbouw met oog voor het milieu en de bij.


Woensdag werden de nieuwe educatieve bijenhal en een insectenhotel op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest officieel in gebruik. Beide investeringen zullen hun nut bewijzen in de landbouwsector en het tuinbouwonderwijs.

Jan Vandenbroucke van de imkersvereniging De Westerbie is educatief medewerker van de Schipvaarthoeve. “De nieuwe bijenhal sluit aan bij het landbouweducatieve centrum op de site en moet het bestaande lesprogramma rond bloesems en bijen nieuw leven inblazen. Bovendien is er een gepast aanbod voor leerlingen uit het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs“, aldus Vandenbroucke.

De Westerbie bouwde de accommodatie in eigen beheer met financiële steun van LEADER, stad Poperinge en IBGD. “Dankzij onze actieve werking en de cursussen voor nieuwe imkers verdubbelde ons ledenaantal de afgelopen jaren”, vertelt voorzitter Patrick Caesteker. De oude bijenhal op de Schipvaarthoeve voldeed niet meer aan de hedendaagse noden en was te klein voor de 125 leden.”

“Voortaan kunnen we meer educatief materiaal tentoonstellen. Bezoekersgroepen en scholen kunnen in onze accommodatie kennismaken met het mysterieuze leven van de bij”, aldus nog Caesteker.

Solitaire bijen en nuttige insecten vinden voortaan ook onderdak in het insectenhotel naast de bijenhal. “De Pelgrim, een dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking, stond in voor de bouw, leden van de MINA-raad van Poperinge zorgden voor de afwerking en leerlingen van de afdeling PDM (plant, dier en milieu) van het VTI staan in voor het onderhoud”, zegt Jan Vandenbroucke van de MINA-raad, die het project ‘Boer en bij’ sponsorde.

Na de officiële opening volgde de studiedag ‘Boer en Bij’. Landbouwers en imkers kregen tips om samen de bijenpopulaties in de Westhoek te behouden. Daarnaast leerden ze meer over de stressoren voor bijen en nuttige insecten. Via nieuwe infoborden op de Schipvaarthoeve krijgen voorbijgangers meer informatie over het leven van de bij en nuttige insecten.

In het project ‘Boer en bij’ wordt dan ook volop ingezet op kennisoverdracht naar land- en tuinbouwers en burgers. Een leidende rol daarin is weggelegd voor Inagro, het West-Vlaamse onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw. “Op studiedagen en proefveldbezoeken op de site van de Schipvaarthoeve en Avowest krijgen land- en tuinbouwers toelichting bij nuttige insecten en bloemenranden”, besluit Ellen Pauwelyn van Inagro.

(AHP-Foto MD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.