Bezwaar tegen vergunning voor Top Mix in Zeebrugse achterhaven

De Brugse urbanisatieschepen Franky Demon stapt naar de raad voor vergunningsbetwistingen om de beslissing van het provinciebestuur inzake Top Mix te herroepen.©Davy Coghe Davy Coghe
De Brugse urbanisatieschepen Franky Demon stapt naar de raad voor vergunningsbetwistingen om de beslissing van het provinciebestuur inzake Top Mix te herroepen.©Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De provincie gaf een vergunning voor een nieuwe vestiging van Top Mix in de achterhaven van Zeebrugge. Schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon is teleurgesteld dat de provincie het negatief advies van de Stad Brugge niet heeft gevolgd. “Dergelijke vestiging is onaanvaardbaar voor onze Dudzeelse polders en voor de inwoners van Dudzele, daarom wil ik naar de Raad van Vergunningsbetwistingen stappen”, zegt Franky Demon.

Top Mix diende eerder al een aanvraag in voor een nieuwe vestiging in de achterhaven, vlakbij Dudzele. Zowel de Stad als de provincie gaven toen een weigering. Bij een tweede aanvraag vorig jaar gaf de Stad opnieuw een negatief advies maar dit werd deze keer niet gevolgd door de provincie.

“De nieuwe vestiging van het afvalverwerkend bedrijf komt op 700 meter van Dudzele. Er zal bouw- en sloopafval opgeslaan en omgezet worden naar bouw-en grondstoffen. Dat zal toenemende geluidshinder veroorzaken voor de inwoners van de vlakbij gelegen woonkern van Dudzele”, laakt Franky Demon. “Bovendien zal ook het vrachtverkeer enorm toenemen. Gemiddeld gaat het volgens de firma om 143 vrachtwagens per dag, dat zijn er 13 per uur die aan- en afrijden. “Maar op piekmomenten zal er meer vrachtverkeer zijn nabij ons rustige polderdorp. Dit extra verkeer, stofhinder, andere uitstoten en lawaai zal voor onaanvaardbare hinder zorgen”, hekelt Demon.

Dudzeelde polder

Maar Top Mix zal niet enkel hinder veroorzaken voor de inwoners van Dudzele, ook voor de omliggende natuurgebieden en beschermde habitats zal dit aanzienlijke gevolgen hebben. “Dit gebied is tot op heden ook een buffer met de A11 ten voordele van de Dudzeelse Polder”, vervolgt Franky Demon.

De Brugse schepen wil nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen trekken en hoopt zo de beslissing van de provincie alsnog te kunnen vernietigen. “De locatie waarop de vestiging momenteel zou komen is omwille van de bijhorende hinder voor omwonenden niet aanvaardbaar. Ik wil samen met de betrokkenen bekijken welke alternatieve sites in de achterhaven mogelijk zijn om zich te vestigen en die geen hinder meebrengen voor de inwoners van de polderdorpen”, besluit Franky Demon.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.