Xavier Vanneste: “Brugs stadsbestuur moet huiswerk in stadiondossier herschrijven”

Xavier Vanneste (rechts) en Dieter Coussée van VOKA regio Brugge. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Xavier Vanneste, voorzitter van ondernemersvereniging VOKA regio Brugge, roept de politici op om in 2023 belangrijke beslissingen te nemen, vooraleer zij in 2024 in verkiezingsmodus gaan: “Uit een recente studie van de Universiteit Gent blijkt dat de Brugse regio nood heeft aan 140 hectare bedrijventerreinen. Een nieuw plan voor de Blankenbergse Steenweg dringt zich op. Het Brugs stadsbestuur moet zijn huiswerk herschrijven.”

De Brugse bedrijven kampten in 2022 met 37.400 vacatures, in de Zeebrugse haven alleen al zijn er 1.000 vacante jobs. “Dat is een stijging met 25 procent”, zegt Dieter Coussée, die bij VOKA verantwoordelijk is voor de belangenbehartiging in Noord-West-Vlaanderen. Al die jobs raken zeer moeilijk ingevuld, want voor elke vacature in Brugge daagt er gemiddeld één kandidaat op. Amper 4,5 procent van de beroepsbevolking in de Brugse regio zit zonder werk, de werkzaamheidsgraad nadert de beoogde 80 procent.

Starters

Met amper 172 faillissementen in 2022 scoort Brugge goed. Ter vergelijking: West-Vlaanderen kampte met 750 falingen, Vlaanderen met 5826. Brugge telde vorig jaar 2.323 starters, dat zijn er 96 meer dan het Texas van West-Vlaanderen. De omzet van de West-Vlaamse bedrijven steeg met 16 procent, de investeringen met 8 procent.

Is alles dan koek en ei voor onze ondernemingen? Dieter Coussée: “Neen! Uit een rondvraag bij 500 bedrijfsleiders blijkt dat zij zeer bezorgd zijn over de hogere loonkosten, de energiekosten en het personeelstekort. De VDAB moet 130.728 werkzoekenden beter activeren, want onze provincie heeft tegen 2030 maar liefst 77.000 extra arbeidskrachten nodig. De overheid moet zorgen voor een groei-ondersteunende fiscaliteit en een beter ondernemersklimaat.”

Inclusieve tewerkstelling

“Maar ook het onderwijs moet beter afgestemd worden op de vraag van de ondernemingen. Volgens jaar komt er in elk geval een nieuwe editie van What’s NEXT, waarin we studenten in contact brengen met Brugse bedrijven. VOKA lanceert opnieuw een campagne voor werken in de haven en wil ook de arbeidskrapte in de regio aanpakken via inclusieve en sociale tewerkstelling. Meer mensen met een verstandelijke handicap moeten omgeschoold en begeleid worden naar werk.”

Het verheugt de regionale VOKA-voorzitter Xavier Vanneste dat er eindelijk zekerheid is over de nieuwe Visartsluis in Zeebrugge, ook al is de start van de bouw verdaagd tot in 2027: “Er moet nu een duidelijk stappenplan uitgetekend worden, waarbij bewoners en ondernemingen die onteigend worden rechtszekerheid krijgen. Datzelfde dient ook te gebeuren voor het Ventilus-project: al wie langs het tracé ligt moet een deftige vergoeding krijgen voor de gedwongen verhuis.”

Stadiondossier

Volgens Xavier Vanneste is dé economische prioriteit voor de Brugse regio de nood aan extra bedrijventerreinen: “Een recente studie van de Universiteit heeft het over 140 hectare. In feite ligt het arrest van de Raad van State over het nieuwe Cerclestadion op één lijn met het standpunt van VOKA: 50 hectare landbouwgrond opofferen voor een voetbalstadion is geen voorbeeld van zuinig en duurzaam ruimtegebruik. De helft van die gronden moeten naar bedrijventerreinen gaan. De stad Brugge moet dringend zijn plannen voor Sint-Pieters hertekenen.”

“Ik vrees trouwens ook dat de creatie van het landschapspark Zwin nefast zal zijn voor de bedrijvigheid in dat gebied. Dat park komt dicht bij de Zeebrugse haven. Er mag geen stolp geplaatst worden over de bedrijven in die zone”, aldus Xavier Vanneste, die tevens pleit voor een multimodale ontsluiting van Brugge.

Bruggenmiserie

“Alleen inzetten op de estuaire vaart of de Brugse Ringvaart, nu een verbreding van het Schipdonkkanaal definitief begraven is, is fout. De kustvaart is enkel een oplossing voor containertrafieken en er is voorlopig geen oplossing voor de Dampoortsluis in Brugge. Want de Vesten en de pakhuizen van de Gistfabriek zijn beschermd.”

“Alle hoop stellen in meer tonnages via de verbrede binnenvaart is naïef en duurt wellicht nog twintig jaar. Er zijn nu al Brugse bedrijven die wegens de bruggenmiserie terug overschakelen naar vrachtwagens. Investeren in het spoor lijkt mij zinvoller. Zowel voor goederentransporten als voor personeelsvervoer. Een intercity tussen Rijsel en Brugge is aangewezen, maar dat thema is al even oud als de Visartsluis en het stadiondossier”, zucht Xavier Vanneste.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier